Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

El CSC per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans necessita incorporar infermers/eres

REF: 2021FM01DUI

Se requiere

  • Estar en possessió del títol de Diplomat/da o Graduat/da universitari/ària en Infermeria
  • Tenir una experiència professional acreditada com a Infermer/a

Se valora

  • Experiència en el sector salut i sociosanitari
  • Capacitat de treball en equip
  • Habilitat de comunicar-se amb les persones
  • Capacitat analítica i d'organització
  • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 %

Se ofrece

  • Contracte laboral per a cobrir absències de durada determinada
  • Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i
  • centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des hauran d'introduir el seu currículum a http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2021
FM01DU
I abans del 31 de març de 2021, indicant la referència de la convocatòria.

Descarregar document (PDF 210,32 Kb)

Envíanos el currículum