Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA.- 1 lloc de treball d’Infermer/a per al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) al Centre Integral de Salut Cotxeres

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública