Patronal CAPSS >

Ofertas de trabajo

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA.- 5 llocs de treball de Metge/essa per al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) per al Centre Integral de Salut Cotxeres

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública