CAPSS Employers' association >

CSC jobs available

La Fundació S21 necessita incorporar un/a Metge/essa per a la Residència Municipal de Gent Gran de Molins de Rei

REF: 2021SAD14MTGRES

El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), és l'instrument a través del qual el CSC contribueix al desplegament de la xarxa pública de Serveis Socials i d'atenció a les persones amb dependència, en col·laboració amb les administracions, els ens locals i les entitats sense ànim de lucre. El SAD, es desplega en diferents municipis de tot el territori oferint una atenció a domicili de qualitat gràcies a un gran equip de professionals assistencials i no assistencials. T'hi esperem!!!

Descripció de l'oferta:

 • Lloc a ocupar: Metge/essa per a la Residència Municipal de Gent Gran
 • Servei: Residència Municipal de Gent Gran Molins de Rei
 • Jornada laboral: parcial
 • Horari: de dilluns a divendres
 • Contracte: temporal cobertura de vacances
 • Incorporació immediata
 • Referència de l'oferta: 2021SAD14MTGRES

Is required

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir una experiècia professional míima d'un any en l'àbit residencial

It values

 • Experiència en el sector salut i residencial
 • Polivalècia entesa com a tractament integral del malalt
 • Capacitat de treball en equip
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analíica i d'organització
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposen del certificat de persona amb discapacitat igual i superior al 33%

It offered

 • Retribució bruta anual de 24.247,22.-€
 • Retribució segons conveni col·lectiu de treball dels treballadors d'atenció domiciliària i familiar de Catalunya

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2021SAD14MTGRES abans del 31 d'octubre de 2021, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org

Descarregar document (PDF 268,88 Kb)

Send us your CV