CAPSS Employers' association >

Documentation and regulations

Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

collective and other agreements

Actes de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Acta 10 (02/03/2020)

Acta 9 (02/03/2020)

Acta 8 (18/09/2019)

Acta 7 (11/07/2019)

Acta 6 (25/06/2019)

Acta 5 (13/06/2019)

Acta 4 (04/06/2019)

Acta 3 (14/05/2019)

Acta 2 (25/05/2019)

Acta 1 (15/01/2019)

Actes Comissió Negociadora del II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Actes de la Comissió Paritària del I Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Actes Comissió Negociadora del I Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Download document (PDF 355,82 Kb)