Formació i treball > ofertes de treball csc > Responsable mèdic per al Centre Sociosanitari de CIS Cotxeres

Responsable mèdic per al Centre Sociosanitari de CIS Cotxeres

Convocatòria per cobrir la plaça de Cap de Centre Sociosanitari a jornada completa
Data màxima d'inscripció : 16/06/2013 23:55h


Es requereix
 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Especialitat en geriatria
 • Tenir una experiència professional acreditada com a geriatre/a
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

 

Es valora
 • Posseir el títol d’Especialista en Geriatria via MIR
 • Coneixement de la llengua catalana
 • Capacitat de treball en equip i per objectius
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analítica i d’organització
 • Polivalència entesa com a tractament integral del malalt
 • Vocació per atendre a la persona depenent
 • Es posarà especial atenció en aquells aspirants que tinguin condició legal de discapacitats amb reconeixement d’algun grau de minusvalidesa

 

S'ofereix
 • Sou segons conveni XHUP(Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública)

 

 

Els/les interessats/des hauran d’introduir el seu currículum al web abans del 16 de juny de 2013, indicant la referència de la convocatòria

 

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org

 

Document PDF

 

Eines personals