Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. Referent Coordinadors/es Tècnics/es per al Centre de Servei d’Atenció Domiciliària de la Fundació S21