Trabaja en CSC

El CSC per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny necessita incorporar Infermers/eres (torn tarda)

REF: 2023FM02DUI

El Centre Sociosanitari Frederica Montseny, ubicat a Viladecans, compta amb un centre sociosanitari d'Atenció Intermèdia i un centre social amb residència assistida i centre de dia. Ofereix serveis d'atenció a la dependència i serveis sociosanitaris de proximitat des de la vocació de servei gràcies a un gran equip de professionals assistencials i no assistencials que treballa diàriament per tal d'oferir la millor qualitat assistencial i especialitzada. T'hi esperem!!!

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

 • Lloc de treball: Infermers/eres
 • Serveis: Sociosanitari / residència (Llarga estada, convalescència i cures pal·liatives)
 • Jornada laboral: completa (1620 h anuals)
 • Torn: tarda de 14:00h a 21:10h, amb 7-9 festius a l'any a treballar, amb caps de setmana alterns
 • Contracte: interinitat per a la cobertura d'excedència amb continuïtat laboral
 • Incorporació: immediata
 • Referència de l'oferta: 2023FM02DUI

Es requereix

 • Estar en possessió del títol homologat de Diplomat/da o Graduat/da universitari/ària en Infermeria
 • Tenir una experiència professional acreditada com a Infermer/a

Es valora

 • Experiència en el sector salut i sociosanitari
 • Capacitat de treball en equip
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell C
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposen del certificat de persona amb discapacitat igual i superior al 33%

S'ofereix

 • Condicions laborals i retributives establertes al III Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2023FM02DUI abans del 31 de desembre de 2023, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic areapersonescsc@consorci.org

Descarregar document (PDF 169,14 Kb)

Envia'ns el currículum