Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA. 2 llocs de treball d’Auxiliar de Neteja Domiciliària per al Centre de Servei d’Atenció Domiciliària de Molins de Rei de la Fundació S21.

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.