Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA. 16 llocs de treball de Treballador/a Familiar per al Centre de Servei d’Atenció Domiciliària del Maresme la Fundació S21

Segons Real Decret Llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.