Trabaja en CSC

El CSC per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans necessita incorporar infermers/eres en torn nocturn (reducció de jornada)

REF: 2022FM06DUIRJN

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. El CSC gestiona el Centre Sociosanitari Frederica Montseny, el Centre Integral de Salut Cotxeres, l'ABS La Roca del Vallès i el Servei d'Atenció Domiciliària

El Centre Sociosanitari Frederica Montseny, ubicat a Viladecans, compta amb un centre sociosanitari d'Atenció Intermèdia i un centre social amb residència assistida i centre de dia. Ofereix serveis d'atenció a la dependència i serveis sociosanitaris de proximitat des de la vocació de servei gràcies a un gran equip de professionals assistencials i no assistencials que treballa diàriament per tal d'oferir la millor qualitat assistencial i especialitzada. T'hi esperem!!!

 • Categoria: Infermers/eres
 • Serveis: Sociosanitari / residència
 • Jornada laboral: parcial (488h anuals aprox)
 • Torn: dimecres i dijous alterns
 • Horari: 21h a 7:10h
 • Contracte: temporal per a la cobertura d'absències determinades amb continuïtat laboral
 • Incorporació: immediata
 • Referència de l'oferta: 2022FM06DUIRJN

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Diplomat/da o Graduat/da universitari/ària en Infermeria
 • Tenir una experiència professional acreditada com a Infermer/a

Es valora

 • Experiència en el sector salut i sociosanitari
 • Capacitat de treball en equip
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analítica i d'organització
 • Coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell C
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposen del certificat de persona amb discapacitat igual i superior al 33%

S'ofereix

 • Retribució bruta anual de 10.991€
 • Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2022FM06DUIRJN abans del 31 de desembre de 2022, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: areapersonescsc(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 172,37 Kb)

Envia'ns el currículum