Trabaja en CSC

El CSC per al Centre Integral de Salut Cotxeres necessita incorporar Auxiliar d’infermeria

REF: 2022CIS09AIHAI

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. El CSC gestiona el Centre Sociosanitari Frederica Montseny, el Centre Integral de Salut Cotxeres, l'ABS La Roca del Vallès i el Servei d'Atenció Domiciliària

El Centre Integral de Salut Cotxeres, ubicat a Barcelona, és un dispositiu de proximitat, que neix d'un nou enfocament assistencial d'atenció integral a la salut. El CIS Cotxeres compta amb un Centre d'Atenció Primària (CAP), un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), el servei de rehabilitació ambulatòria, i un Hospital d'Atenció Intermèdia. Comptem amb un gran equip de professionals assistencials i no assistencials que treballa diàriament per tal d'oferir la millor qualitat assistencial i especialitzada. T'hi esperem!!!

Descripció de l'oferta:

 • Lloc de treball: Auxiliars d'infermeria
 • Servei: Hospital d'Atenció intermèdia CIS Cotxeres
 • Jornada laboral: completa
 • Torn: mati, tarda, nit

Diürn:

 • Torn de matí de 07:30h a 14:30h
 • Torn de tarda de 14:30h a 21:30h

Nocturn:

 • Torn de nit de 21:30h a 07:30h
 • Contracte: temporal per a la cobertura d'absències determinades amb continuïtat laboral
 • Incorporació: immediata
 • Incorporació immediata 
 • Referència de l'oferta: 2022CIS09AIHAI

Es requereix

 • Estar en possessió del títol d' Auxiliar d'Infermeria o Cicle Formatiu de Grau Mitjà de cures d'Auxiliar d'Infermeria
 • Tenir una experiència professional acreditada com a Auxiliar d'Infermeria

Es valora

 • Experiència en el sector salut i sociosanitari
 • Capacitat de treball en equip
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Capacitat analíica i d'organització
 • Coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell C
 • Es posarà especial atenció aquelles persones que disposen del certificat de persona amb discapacitat igual i superior al 33%

S'ofereix

 • Retribució bruta anual diürna 19.963,52.-€
 • Retribució bruta anual nocturna 23.854,55.-€
 • Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des han d'introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria2022CIS09AIHAI abans del 31 de desembre de 2022, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: areapersonescsc(ELIMINAR)@consorci.org

Descarregar document (PDF 185,58 Kb)

Envia'ns el currículum