Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ ORDINÀRIA. 1 lloc de treball de Metge/essa per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny.