Trabaja en CSC

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ ORDINÀRIA. 1 lloc de treball de Logopeda per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny.