Laura Esteve Matalí

Laura Esteve Matalí

932531820 ext. 21284

Graduada en Ciències Biomèdiques, Màster salut pública i gestió sanitària, Màster en governança i economia de la salut.

Àrees d'especialitat

Salut pública, salut global, determinants de la salut, sistemes sanitaris i polítiques de salut, economia de la salut, promoció de la salut. Mètodes d'investigació i anàlisi de dades.

Titulacions

Oct 2016 - Jul 2018 EuropubHealth Double Master

  • Máster en Salud Pública y gestión sanitaria - Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
  • Governance and Health Economics Master Degree - Jagiellonian University of Krakow
  • Tesina en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona: Use of health care services by immigrant men and women registered in Barcelona: comparing data before and after the Royal Decree Law 16/2012

Sept 2011 - Feb 2016 Ciències Biomèdiques - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 

Experiència en recerca en salut

  • La coordinació entre nivells d'atenció i la seva relació amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut. Coordena-Cat (2016-2019) accedeix al projecte

Publicacions

Esteve-Matalí L, Vargas I, Sánchez E, Ramón I, Plaja P, Vázquez, ML. Do primary and secondary care doctors have a different experience and perception of cross-level clinical coordination? Results of a cross-sectional study in the Catalan National Health System (Spain). BMC Family Practice. 2020;21:135