Elena Arroyo Borrell

Elena Arroyo Borrell

932 531 820 (extensió 285)

Llicenciada en Economia, Màster en Integració Europea i Economia de l'Empresa i Doctora en Economia (especialitat Economia de la Salut)

Càrrec actual

Actualment és gestora de projectes i investigadora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, on col·labora en la línia d'investigació de la continuïtat assistencial.

Àrees d'especialitat

 • Metodologia de recerca: mètodes quantitatius  (econometria aplicada)
 • Salut pública, determinants de salut, salut i crisi

Titulacions

 • Llicenciatura en Economia. Universitat de Girona, 2010.
 • Màster en Integració Europea i Economia de l'Empresa. Universitat de Girona. 2012.
 • Doctorat en Economia, Dret i Empresa. Universitat de Girona. 2016.

Experiència en recerca en salut

 • La coordinació entre nivells d'atenció i la seva relació amb la qualitat en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut. 2016-2018.
 • Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en l'acompliment de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina: Projecte Equity-LA II. 2013-2018.
 • Tesi doctoral titulada "Health and economic conditions: evidence from individual-level data". Directors: Prof. Marc Saez (UdG) i Dra. Gemma Renart (UdG). Entregada com a compendi d'articles i Menció Internacional.
 • Estada de recerca a l'Erasmus University Rotterdam, Applied Economics Department Health Economics group
 • Projecte de recerca 'Salut i Crisi' del CIBERESP (Programa Determinantes Sociales de Salud)
 • Projecte europeu 'Socio-economic inequalities in mortality: evidence and policies in cities of Europe (INEQ-CITIES)' de la European Comission

Publicacions

Articles

Arroyo-Borrell E, Renart G, Saurina C, Saez M. (2017) "Influence maternal background has on children's mental health". International Journal for Equity in Health 16:63

Meléndez Frigola, C., Arroyo Borrell, E., Saez, M. (2016) "Data Analysis of Subacute Patients with Registered Information in the Minimum Basic Data Set for Social-Healthcare (CMBD-RSS), Spain" [in Spanish]. Revista Española de Salud Pública 90, e1-e7.

Cabrera-León A., Daponte Codina A., Mateo I., Arroyo-Borrell E., et al. (2016) "Contextual indicators to assess social determinants of health and the Spanish economic recession" [in Spanish]. Gaceta Sanitaria (in press). http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.014

Arroyo, E., Renart, G., Saez, M. (2015) "How the economic recession has changed the likelihood of reporting poor self-rated health in Spain". International Journal for Equity in Health 14(1):149. DOI:10.1186/s12939-015-0285-5

Llibres

Alabert, M., Del Acebo X., Arroyo Borrell, E. (2015) "La Gestió municipal de la salut pública a la demarcació de Girona: organització local, xarxes institucionals de suport i provisió de serveis". GITASP, n. 10. Documenta Universitaria. ISBN 978-8-499-84283-7

Capítols de llibre

Arroyo, E., Cassú, E. (2015) "An application of the forgotten effects model to the agency theory". In: Gil-Aluja, J., Terceño-Gómez, A., Ferrer-Comalat, J.C., Merigó-Lindahl, J.M. & Linares-Mustarós, S. (eds). Scientific Methods for the Treatment of Uncertainty in Social Sciences, p. 67-80. Series of Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-19703-6

Altres activitats de recerca

 • Professora associada a la Universitat de Girona (UdG) els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016.
 • Direcció de treballs finals de grau a la Universitat de Girona (UdG) els cursos 2014-2015 i 2015-2016.