Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Accès i qualitat de l'atenció sanitaria de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisis econòmica (2014-2017)

Objectiu general

Analitzar la influència de la crisi econòmica en l'accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat per l'Institut Carlos III. Acció estratègica en salut. Ajudes a projectes d'investigació en salut (PI1300261).