>>Descarregar el programa

16 de novembre. Sessió inaugural   

Gestió de crisi i el paper dels portaveus en la comunicació, Joan Francesc Cànovas, consultor en Comunicació de crisi i Formació de portaveus

>>Presentació


25 de gener

La iatrogènia al sistema sanitari: l'epidèmia oculta, Beatriz González López-Valcárcel, catedràtica del Departament de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria

>>Presentació


15 de febrer

L'ètica a les organitzacions sanitàries: el paper dels directius  (d'Atenció Primària, hospitalària d'aguts i crònics), Begoña Roman, professora de la Facultat de Filosofia de la UB i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya

>>Inscripcions


22 de març

Humanització de la sanitat

- Humanització de la sanitat. Aproximació teòrica, Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya
- Com humanitzar l'atenció a les unitats de cures intensives, Laura de la Cueva, professora d'Infermeria a la Universitat de Barcelona i Rafael Máñez, cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge

>>Presentacions


19 d'abril

La comunicació al pacient dels esdeveniments adversos

- Perspectiva des de la seguretat del pacient, Joaquim Bañeres, director de l'Institut Universitari UAB Avedis Donabedian
- Perspectiva des de l'ètica assistencial, Màrius Morlans, del Comitè de Bioètica de Catalunya 

>>Presentacions

>>Article: La comunicación del error médico. Consecuencias éticas y médico-legales


17 de maig

El futur dels programes d'atenció a la cronicitat. Evidencia de diferents països, Laia Riera i Albert Planes, metges de família a l'Institut Català de la Salut i membres del Fòrum Català d'Atenció Primària

>>Presentació


14 de juny

La coordinació entre nivells d'atenció als diferents entorns del sistema de salut de Catalunya. Resultats de l'estudi COORDENA-CAT, Anabel Romero, Ingrid Vargas i Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial del Consorci de Salut i Social de Catalunya

>>Presentació


21 de novembre

Atenció Primària de Salut a Catalunya: 40 anys desprès de la declaració d'Alma Ata

>>Programa

>>Vídeo


Coordinadores:

M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions tècniques del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.