Coneixement >

Catàleg de publicacions

La sanitat a Catalunya: situació actual i perspectives de futur. En: Memòria Econòmica de Catalunya: any 2002

Llibres

Autor:
Mayolas E, Vargas I
Editor:
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Pàgines:
279-295