Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

En data 19 d'octubre de 2017 s'ha aprovat definitivament pel Congrés dels Diputats la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

T'avancem algunes de les novetats rellevants que incorpora la nova Llei en aquest document.


Més de 150 professionals a la Jornada del SACAC sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) ha organitzat, aquest dimarts 21 de novembre, una jornada on s'han explicat les novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquí trobaràs el resum de la jornada i les presentacions dels ponents.

més informació

Inscriu-te a la propera sessió del cicle "Gestió pública dels medicaments innovadors: Compra innovadora"

El 30 de novembre se celebrarà la tercera sessió d'aquest cicle de debats sota el títol "Compra innovadora: valorar com comprar millor". Consulta el programa i inscriu-te.

més informació


Activitat Consorci

La darrera trobada de salut pública del CSC d'enguany tractarà sobre medi ambient i salut

La sessió de clausura de les Trobades de Salut Pública del CSC 2017 se celebrarà el pròxim dijous 23 de novembre i comptarà com a ponents amb Laia Font, Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental de l'ASPB, Cristina Castells, directora de la Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, i David Casabona, cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona. La sessió és gratuïta, però requereix inscripció 

Llegir més

La comunicació de crisi obre les sessions tècniques del CSC 2017-2018

Joan Francesc Cànovas, especialista en comunicació de crisis i formació de portaveus, ha estat el ponent encarregat d'obrir el nou cicle de sessions tècniques del CSC. Aquí podeu consultar el programa sencer

Llegir més

Celebrada la segona sessió de "Gestió pública dels medicaments innovadors: Gestió de l'accés"

La segona de les quatre jornades del cicle, celebrada el 14 de novembre, s'ha centrat a conèixer com s'incorporarà la innovació. La següent sessió "Compra innovadora" tindrà lloc el 30 de novembre i les inscripcions ja estan obertes

Llegir més

International Journal of Public Health publica un editorial en què participa el CSC

La Dra. M. Luisa Vázquez del CSC i el Dr. Oliver Razum fan una reflexió sobre l'evolució de la salut pública a Alemanya en el darrer segle i les possibles vies per enfortir-la en l'editorial de l'edició de desembre del International Journal of Public Health

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Es constitueix la Mesa Negociadora II Conveni Col·lectiu de la Sanitat concertada

El passat 21 de novembre les associacions empresarials CAPSS, UCH i ACES i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE van constituir la Mesa Negociadora i acordar un primer calendari de reunions del II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

El CEMICAL presenta un llibre sobre reinternalització de serveis públics

El proper 11 de desembre, el CEMICAL organitza una jornada on es presentarà el llibre ''La reinternalització de serveis públics: aspectes administratius i laborals'', de Federico A. Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada. A l'acte també intervindrà Joan Mauri Majós, professor titular del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona.

més informació

Pla d’acció 2015-2017 en el marc de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020

El BOE núm. 278, de 16 de novembre de 2017, recull la resolució de 3 de novembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'encomana a l'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball el desenvolupament de les activitats corresponents al Pla d'acció 2017-2018, en el marc de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020. 

més informació


T'interessa

Jornada anual "La gestió importa"

La Societat Catalana de Gestió Sanitària organitza, el pròxim 24 de novembre, la Jornada La gestió del compromís... I ara què? La sessió pretén obrir un debat sobre aspectes transcendents que afecten la gestió de les organitzacions i la manera com es poden aportar eines i donar resposta als reptes que planteja el futur.

més informació

Es necessiten voluntaris per al Gran Recapte

La Fundació Banc dels Aliments necessita 25.000 persones voluntàries per al Gran Recapte, que se celebrarà els pròxims dies 1 i 2 desembre. Aquesta campanya massiva de recollida d'aliments bàsics té la intenció de contribuir en la millora de les condicions de vida de les persones en situació de pobresa a Catalunya.

més informació

Actes i jornades

  • 23 i 24 de novembre Barcelona. VIII Congreso Internacional de Bioética: "Filosofía y Salud Mental" >>més
  • 24 de novembre Barcelona. La gestió del compromís... I ara què? >>més
  • 24 de novembre Vic. Revisió de la Polifarmàcia: Aplicació del Model d'Atenció centrada en la Persona >>més
  • 30 de novembre Barcelona. Introducció a Lean Healthcare >>més
  • 17 al 19 de maig de 2018 Edimburg. 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 2018 >>més


Publicacions oficials

DOGC

Resolució 817/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2017, del 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

BOE

Ordre HFP/1102/2017, de 16 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2017.

Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subscretaria, per la que s'aprova l'aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessaris per elaborar l'informe al que fa referència l'article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

 ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

més informació