Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

El CSC recupera un lloc fix al Consell de Direcció del CatSalut

El DOGC ha publicat una modificació de l'article 13 de la LOSC que suposa la incorporació permanent del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en aquest òrgan de direcció com a una de les tres organitzacions més representatives del sector sanitari de cobertura pública a Catalunya

Més informació

Els òrgans de Govern del CSC es reuneixen amb el conseller de Salut i el director del CatSalut

Durant la trobada, els representants del món local i dels centres proveïdors del SISCAT sense afany de lucre van mostrar les seves preocupacions als dirigents del Departament

Més informació


Activitat Consorci

La propera sessió tècnica CSC tractarà sobre el disseny de l'experiència del pacient a les organitzacions sanitàries

El pròxim dijous 20 d'abril a les 14 hores es farà aquesta sessió gratuïta, però que requereix inscripció, que anirà a càrrec de David Nadal, membre de l'equip d'Experiència de Pacient i Cap del Servei de Treball Social de l'Hospital Sant Joan de Déu

Llegir més

UCF obté un premi a millor comunicació al congrés de SEDISA

El treball d'UCf sobre l'àmbit de la Professionalització de la Funció Directiva va ser una de les 10 premiades entre les prop de 1.000 comunicacions i pòsters presentats durant el 20è Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària

Llegir més

El SACAC farà una trobada sobre nous reglaments europeus de productes sanitaris

La sessió comptarà amb la ponència de María Alaez, directora tècnica de FENIN, i serà el pròxim 20 d'abril a la seu del CSC, és gratuïta però requereix inscripció    

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Les depeses de personal del sector públic a la llei de pressupostos de la Generalitat

El Títol III de la Llei 4/2017, del 29 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, regula les despeses de personal en el seu àmbit d'aplicació que inclou les entitats de dret públic, les  societats  mercantils,  els  consorcis  i  les  fundacions,  amb  participació  total  o  majoritària  de  la Generalitat i en els que hi estan adscrits. A  nivell  retributiu,  es  preveu  la  congelació  de  les  retribucions  i  la  de  la  massa  salarial  del  personal laboral, a expenses del que disposi en el seu dia la  Llei  de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 

Circular CAPSS 13.17

El Tribunal Suprem anul·la el Decret de Troncalitat

El 31 de març va ser publicada al BOE núm. 77 la part dispositiva de la sentència  del  Tribunal  Suprem  de  12  de  desembre  de  2016,  que  anul·la el  Reial  Decret 639/2014 de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació  específica,  s'estableixen  les  normes  aplicables  a  les  proves  anuals  d'accés  a  les places de formació i altres aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut i es creen i modifiquen determinats títols d'especialista. 

Circular CAPSS 14.17

Iniciativa per abordar la precarietat laboral i els mecanismes de participació dels professionals sanitaris

El CCMC, el CSC i la UCH han acordat la creació de dues comissions de treball (sobre precarietat laboral i sobre participació) i el compromís d'elaborar propostes concretes amb un calendari precís que puguin desenvolupar-se als centres sanitaris.

Més informació

El Ple del CTESC aprova el Dictamen 03/2017

El 3 d'abril el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, va aprovar el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya. 

Veure Dictamen 03/2017

Nou Butlletí Projecte Àgora

En el butlletí d'aquest mes, destaquem els quatre articles de Recursos Humans al món i en l'apartat En profunditat l'article sobre la revolució de les APPS d'empleats, que recull una anàlisi molt detallat sobre aquestes eines. A la secció dedicada al coneixement s'aborda la qüestió sobre els nous espais de treball en les organitzacions així com l'estreta vinculació d'aquesta amb les noves tecnologies de la informació i les noves formes de treball flexibles. 

Butlletí Projecte Àgora


T'interessa

Comunicat del Departament de Salut sobre els darrers casos de meningitis a Catalunya

Davant els tres casos de meningitis que afecten infants a Catalunya, el Departament de Salut ha emès un comunicat i va celebrar una roda de premsa per explicar la situació. 

Més informació

Nou estudi sobre la desprescripció hospitalària de medicaments per a reduir el risc de fractures

El treball -publicat per l'European Journal of Hospital Pharmacy- s'ha realitzat en un hospital britànic on s'ha comprovat si la revisió de la medicació a l'ingrés hospitalari a causa d'una caiguda comporta una reducció de la prescripció de medicaments associats a risc de caigudes. 

Més informació

El dia mundial de la salut es dedicarà a la depressió

Enguany, el Dia Mundial de la Salut que se celebra el 7 d'abril està dedicat a la depressió, per això l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha iniciat una campanya anomenada Parlem de la depressió.

Més informació

Actes i jornades

 • 6 d'abril Barcelona. Seminario "Vacunas y salud pública: una mirada desde el ámbito local". >>més
 • 25 d'abril al 25 de maig Barcelona. Curs en mediació en salut >>més
 • 27 i 28 d'abril Barcelona. XXI Curs d'actualització. Vacunes 2017. >>més
 • 3 al 5 de maig Barcelona. Healthio >>més
 • 25 i 26 de maig Granada. Congreso Activos para la Salud Comunitaria.>>més
 • 27 de maig a l'1 de juny Barcelona. Congrés del CIE 2017. >>més
 • 8 a l'11 de juny Barcelona. L'Altre Festival. >>més
 • 6 i 7 de juliol Vic. I Congrés Inclusió.cat >>més
 • 6 al 8 de setembre Barcelona. XXXV Reunión Científica de la SEE - XII Congresso da APE. >>més
 • 16 al 20 d'octubre Anvers, Bèlgica. 10th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH)>>més
 • 1 al 4 de novembre Estocolm, Suècia. 10th European Public Health Conference - Sustaining resilient and healthy communities>>més


Publicacions oficials

DOGC

LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials.

EDICTE de 27 de març de 2017, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre pel qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

 

 Ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

Més informació