Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Divendres celebrem el 20è aniversari del SEPPS

El Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del CSC compleix 20 anys i per celebrar-ho realitzarem un acte a la seu del CSC a Barcelona el pròxim 16 de desembre al matí. Ja es pot consultar el programa i realitzar la inscripció (gratuïta) d'aquest seminari commemoratiu que comptarà amb experts aplegats en dues taules rodones diferents, una sobre la integració de l'atenció a Catalunya i l'altra sobre l'atenció a la salut de la població immigrant a Catalunya i Europa.  

Més informació

Entregats els premis en benchmarking CSC /ARQ al rendiment i la qualitat a hospitals bàsics i de referència de Catalunya

La sala d'actes el CSC es va omplir per conèixer els premiats d'aquesta primera edició així com les ponències sobre benchmark

Més informació


Activitat Consorci

Els drets i deures sobre les vacunes, a debat en la darrera trobada de salut pública CSC d'enguany

La sessió es realitzarà demà 15 de desembre, de 14 a 16h, comptarà amb tres experts en la matèria i, tot i ser gratuïta, requereix inscripció

Llegir més

El SEPPS presenta els resultats dels darrers cinc anys de recerca en integració assistencial a Catalunya

Investigadores del SEPPS van exposar els resultats al Consorci Hospitalari de Vic davant de gestors i professionals assistencials

Llegir més

La simulació com a eina per la millora de la seguretat del pacient

A la sessió tècnica del CSC es van mostrar dos casos de simulació i es va reflexionar sobre els canvis en la formació dels professionals sanitaris i de l'equip de treball que suposa aquest mètode

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Publicades les noves circulars informatives de CAPSS

La circular 13.16 recull la informació sobre l'actualització de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social de 2017 i la circular 14.16 fa referència al nou salari mínim interprofessional de 2017.

El SEPE actualitza la guia de bonificacions i reduccions

El Servicio Público de Empleo ha publicat al seu web la guia de bonificacions i reduccions actualitzada a data de novembre de 2016.

accedir a la informació

Nova edició del Butlletí Projecte Àgora

Al nou butlletí del Projecte Àgora destaquem els quatre articles de RH al món i, en l'apartat anàlisi d'una app, Happyforce. Aquesta app és capaç de mesurar la felicitat de les empreses mitjançant la veu dels treballadors, tot assegurant l'anonimat dels participants. L'apartat unitat de coneixement explica en aquesta ocasió la hackathon, una trobada de curta durada orientada a trobar de manera participativa i intensiva noves solucions d'innovació per a reptes concrets o bé per dissenyar futurs serveis i productes.

accedir al butlletí


T'interessa

El CatSalut celebra 25 anys

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha celebrat avui els seus 25 anys amb una sèrie de ponències i taules rodones on s'ha refleixonat sobre aquest període i els reptes de futur. Per conèixer totes les visions del sector en aquests 25 anys, el CatSalut va recopilar la valoració i les reflexions de diferents entitats com el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Veure vídeo

Esdeveniments adversos en pacients geriàtrics: incidència, factors predictius i conseqüències

El Maastricht University Medical Centre ha realitzat un estudi que va concloure que el 40,5% dels ingressos en persones majors de 65 anys es donen provocats per un esdeveniment advers a causa, majoritàriament, de l'ús de medicaments.

Més informació

Actes i jornades

  • 15 de desembre. Mataró. 5ª Jornada d'actualització en Salut Mental: "Continuïtat i integració en l'atenció a la persona amb problemes de salut mental" >>més
  • 15 de desembre. Lleida. Seminari sobre el Protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. >>més
  • 2 i 3 de març de 2017. California. Migrant Labor and Global Health Conference>>més
  • 3 de març del 2017. Barcelona. XX Jornada sobre el càncer de mama.>>més
  • 8 a l'11 de juny del 2017. Barcelona. L'Altre Festival. >>més
  • 16 al 20 d'octubre del 2017. Anvers, Bèlgica. 10th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH). >>més


Publicacions oficials

DOGC

Decret 323/2016, de 29 de novembre, de modificació del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que acompanya el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

BOE

Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, per la que s'adopten mesures en l'àmbit tributari adreçades a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

Resolució de 14 de novembre de 2016, de la Secretaria General Tècnica, per la que s'estableixen els models específics per al compliment de les obligacions de les Fundacions de presentar al Protectorat els comptes anuals i el pla d'actuació.

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la que s'amplia l'àmbit de funcionament del Registre Telemàtic a la recepció dels extractes dels expedients de contractació de les entitats locals i les incidències en la seva execució, de la documentació corresponent als convenis que legalment han de remetre les entitats locals, de les seves modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i la seva extinció, i de la relació certificada comprensiva dels convenis, qualsevol que fos la seva naturalesa i quantia, formalitzats per esmentades entitats en l'exercici anterior.

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per al que es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel que s'aprova la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local.

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.Ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

més informació