Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

Tornen les trobades de salut pública amb les claus per millorar la salut des de l'acció comunitària

El proper 6 d'octubre, tres professionals mostraran projectes comunitaris i com han funcionat en els seus pacients. La trobada serà oberta a tothom però es requereix inscripció

Llegir més

‘BMC Health Services’ publica un article del SEPPS sobre la continuïtat entre nivells assistencials a Catalunya

En l'elaboració també hi han participat els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i el Centre Integral de Salut Cotxeres), a més s'ha comptat amb el suport del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA)

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Nova regulació de la jornada màxima dels treballadors nocturns en treballs amb riscos o tensions especials

El BOE núm. 183, de 30 de juliol, ha publicat el Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn, mitjançant el qual s'incorpora al dret espanyol l'article 8 b) de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball.

Més informació

Nou Butlletí Projecte Àgora

En el butlletí d'aquest mes, destaquem els quatre articles de RH al món i en l'apartat En profunditat, l'article Anàlisi del cost - benefici en prevenció. També en l'apartat d'anàlisi d'un llibre es presenta el llibre Holacracia. L'holocràcia és un model organitzatiu que pretén substituir la tradicional organització jeràrquica fonamentada en comandaments que exerceixen un càrrec per una organització basada en cercles semiautònoms i autoregulats dins els quals les persones poden adoptar diferents rols.

Més informació

Regulació del model de diligència d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El BOE núm 220, de 12 de setembre,  ha publicat l'Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el model de diligència d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Accedir al BOE


T'interessa

Comunicat del Departament de Salut sobre enterovirus

Després de la mort d'una nena per enterovirus, el Departament de Salut ha explicat el cas i la situació del brot, a més de recordar els consells i recomanacions a seguir.

Accedir al comunicat

Un estudi mostra els resultats sobre la gestió d'infermeria en la demanda de pacients no programats en Atenció Primària

La revista Atenció Primària i el blog Cuidando.es han publicat els resultats d'un estudi on s'avalua els resultats de la gestió infermera de la demanda de pacients no programats en un centre d'atenció primària, seguint un circuit i una guia clínica dissenyada i consensuada per l'equip. Aquest estudi està liderat Alba Brugués i aporta novetats sobre el paper d'infermeria en el primer nivell assistencial.  

Més informació

Noves dades sobre les llistes d'espera a Catalunya

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha presentat les dades amb data de juny 2016 i retiment de comptes del Pla integral per a la millora de llistes d'espera sanitàries.

Accedir a les dades

El Departament de Salut reforça la vigilància epidemiològica actualitzant el protocol per a la febre hemorràgica Crimea-Congo (FHCC)

Després dels dos casos de febre hemorràgica Crimea-Congo (FHCC), detectats a la Comunitat de Madrid, el Departament de Salut ha reforçat la vigilància epidemiològica actualitzant el protocol de febres hemorràgiques de la Secretaria de Salut Pública. Així, s'ha enviat als hospitals i a les Àrees Bàsiques de Salut la darrera versió d'aquest protocol de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

 

Més informació

El CAC publica una guia per als mitjans audiovisuals d'aspectes sanitaris relacionats amb la seguretat dels pacients

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), de forma conjunta amb el Departament de Salut, han editat una guia per als mitjans de comunicació amb l'objectiu de fomentar la transmissió d'informació d'aspectes sanitaris, de qualitat i alineada amb les bones pràctiques.

Veure guia

Nous dictàmens PHF-APC

En el marc del Programa d'harmonització de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària (PHF-APC) i d'acord amb les recomanacions de la Comissió d'Harmonització, es disposen els informes d'avaluació comparada i dictàmens de: Insulina degludec en el tractament de la diabetis mellitus i Vortioxetina en el tractament d'episodis de depressió major en adults.

 


Estadístiques actualitzades sobre la gestió del SAAD

L'Imserso ha donat a conèixer l'estadística mensual en relació a la gestió del SAAD i actualitzada amb data 31 de juliol.

Veure estadístiques

Actes i jornades

 • 20, 21 i 22 de setembre. Barcelona. IV International Preventing Overdiagnosis Conference>>més
 • 21 de setembre. Vilafranca del Penedès. Sessió informativa: L'Alzheimer. Cuidant al malalt i al cuidador. >>més 
 • 29 de setembre. Manresa. 12a Jornada pel dia mundial de l'alzheimer. >>més
 • 6 al 8 d'octubre. Oviedo. XIX Jornadas REAP. Red Española de Atención Primaria. >>més
 • 14 d'octubre. Terrassa. V Jornada Saludable: Prevenir el càncer amb dieta i activitat física. >>més
 • 18 d'octubre. Barcelona. XXVIII Jornades Tècniques de l'Institut Guttmann. >>més
 • 17, 18 i 19 d'octubre. Barcelona. Curso sobre la gestión de la Terapéutica Farmacológica entre la Atención Primaria de Salud y los Hospitales. >>més
 • 21 d'octubre. Terrassa. II Jornada d'Atenció Primària i Nefrologia: Diagnòstic precoç i prevenció de la malaltia renal crònic. >>més
 • 21 d'octubre. Barcelona. Jornada És possible crear oceans blaus a la sanitat? >>més
 • 24 d'octubre. Barcelona. VI Taller de malalties emergents. >>més
 • 27 d'octubre. Mataró. II Jornada TIC Atenció Primària. >>més
 • 27 i 28 d'octubre. Barcelona. I Congrés d'Infermeres Directives de Catalunya >>més
 • 7 al 26 de novembre. Barcelona. Fall Institute in Health Policy and Management>>més
 • 9 al 12 de novembre. Vienna, Austria. 9th European Public Health Conference>>més
 • 10 de novembre. Girona. 3r Congrés de la Professió Mèdica. >>més
 • 10 de novembre. Barcelona. Jornada Drets i suports: transformant la tutela.
 • 1 al 3 de març de 2017. California. Migrant Labor and Global Health Conference. >>més


Publicacions oficials

DOGC

Resolució SLT/1977/2016, de 20 de juliol, per la qual es fa públic el Conveni de 2 de gener de 2016, d'aprovació del text refós del Conveni marc d'aliança estratègica entre l'Institut Català de la Salut -Gerència Territorial de Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut.

Resolució SLT/1982/2016, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la relació dels convenis de col·laboració signats per l'Institut Català de la Salut en el segon semestre de l'any 2015.

Resolució SLT/1969/2016, de 29 de juliol, de nomenament del senyor Pol Pérez i Sust com a coordinador general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut.

Resolució 265/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'elegeix el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Resolució SLT/1902/2016, de 21 de juliol, per la qual es nomenen els membres del Consell Assessor de Salut Pública.

Resolució 264/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal.

Resolució SLT/1817/2016, de 7 de juliol, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Lleida del Servei Català de la Salut.

Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Ordre PRE/226/2016, de 29 d'agost, per la qual es regulen els aspectes tècnics i organitzatius del procés de registre previ en el fitxer Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya necessari per als sistemes d'identificació i signatura basats en claus concertades.

Ordre SLT/233/2016, de 2 de setembre, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

CODI de conducta dels membres del Parlament de Catalunya.

Acord GOV/114/2016, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017.

Edicte de 21 de juliol de 2016, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

BOE

Reial Decret 318/2016, de 5 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autortizació per a la realització d'activitats de promoció i publicitat de la donació de cèl·lules i teixits humans.

Reial Decret 300/2016, de 22 de juliol, per la que s'aproven els Estatuts del Consell General de Col.legis Oficials de MetgesOfertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

Més informació