Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

Nou impuls al Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions

El CSC participa en la revisió de les línies estratègiques actuals del pla que marcarà la definició del nou pla triennal

Llegir més

Obert el període de propostes per a les sessions tècniques 2016-2017 del CSC

Un cop finalitzades les sessions d'aquest curs i per planificar les següents s'obre a tothom que vulgui col·laborar unes setmanes de reflexió per copsar els temes d'interès i els ponents adequats per les properes sessions

Llegir més

Recupera les presentacions de les jornades i sessions del CSC

Arriben les vacances d'estiu i és un bon moment per mirar enrere i recuperar tota la informació útil que s'ha generat en les diferents sessions i trobades organitzades pel CSC, totes elles centrades en el sector salut i social i a les que han assistit centenars de professionals

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Publicada la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha presentat i publicat, el text complet de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015, aprovada pel Ple en la sessió extraordinària del dia 29 de juny. La memòria reflecteix les consideracions del consell sobre la situació socioeconòmica de Catalunya i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta.  

Més informació

Establerts els termes per a l'aplicació dels coeficients per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal

El BOE de 19 de juliol publica la Resolució de 29 de juny de 2016, de la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen els termes per a l'aplicació a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social dels coeficients per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes dels treballadors per compte d'altri de les empreses associades. 

Accedir al BOE

Nova publicació del CEMICAL

El Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL) ha publicat dins la Col·lecció d'Estudis de Relacions Laborals, el llibre La reducció de jornada i l'excedència per tenir cura dels fills o els familiars a les administracions públiques

Més informació

Nova guia de bones pràctiques en l'equilibri de la vida professional, familiar i personal

Ja està disponible una nova guia que recull informació sobre polítiques i experiències empresarials en matèria d'equilibri de la vida professional, familiar i personal, i que ha estat elaborada amb dades recollides de diverses empreses. 

Veure guia


T'interessa

El Govern aprova el Pla de Salut 2016-2020, que prioritza l'abordatge dels determinants socials de la salut

El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla de Salut 2016-2020 amb el qual es busca disminuir les desigualtats socials i es reforça l'àmbit de la salut pública. A més, recentment el Servei català de la Salut (CatSalut) ha publicat la seva memòria de l'any 2015

Pla de salut 2016-2020

Publicats els informes de la Central de Resultats

Aquest dilluns, el Departament de Salut va presentar els informes del 2015 de la central de resultats, que mesura, avalua i difon els resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

ACCEDIR ALS INFORMES

Actualitzat l'informe anual del Sistema Nacional de Salut

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha actualitzat l'informe sobre l'estat del Sistema Nacional de Salut (SNS), en el qual proporciona dades i informació de la salut de la població espanyola i del SNS.

Veure informe

Nous vídeos sobre la variabilitat i els valors en la pràctica clínica

Unió Consorci Formació (UCf) ha publicat dos nous vídeos sobre la variabilitat i els valors en la pràctica clínica. Aquests vídeos formen part del curs on-line sobre Gestió Clínica. Bases, avenços i reptes.

Més informació

Més de la meitat dels hospitals d'Espanya estan vinculats al sistema públic

La Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS)  han elaborat un mapa de models de gestió dels hospitals d'utilització pública a Espanya.

Llegir més

Nous dictàmens del programa d’harmonització de medicaments del CatSalut

En el marc del Programa d'harmonització de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària i d'acord amb les recomanacions de la Comissió d'Harmonització, ja estan disponibles els l'informes d'avaluació comparada i dictamens sobre l'alogliptina/metformina i l'alogliptina/pioglitzazona

VEURE INFORMES

Publicada una nova guia per a persones amb problemes de memòria

S'ha publicat la guia ¿Qué puedo hacer para vivir mejor?, destinada a persones amb problemes de memòria. La seva autora, Lourdes Bermejo, l'ha redactat per tal de poder ajudar de primera mà a aquells que notin fallades de memòria, i amb la finalitat que puguin elaborar un pla que els ajudi a millorar la seva qualitat de vida.

VEURE GUIA

Actes i jornades

  • 8 i 9 de setembre de 2016. Bremen, Germany. Migration, Health and Ethics - Challenges for Europe and the World. >>més
  • 20, 21 i 22 de setembre de 2016. Barcelona. IV International Preventing Overdiagnosis Conference. >>més
  • 18 d'octubre de 2016. Barcelona. XXVIII Jornades Tècniques de l'Institut Guttmann. >>més
  • 17, 18 i 19 d'octubre de 2016. Barcelona. Curso sobre la gestión de la Terapéutica Farmacológica entre la Atención Primaria de Salud y los Hospitales. >>més
  • 7 al 26 de novembre. Barcelona. Fall Institute in Health Policy and Management>>més
  • 9 al 12 de novembre. Austria center Vienna (ACV), Vienna. 9th European Public Health Conference. >>més
  • 10 de novembre. Barcelona. Jornada Drets i suports: transformant la tutela.


Publicacions oficials

DOGC

ORDRE VEH/189/2016, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

ORDRE SLT/186/2016, de 5 de juliol, per la qual es prorroga la validesa dels carnets d'aplicadors de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització (DDD).

RESOLUCIÓ SLT/1731/2016, de 4 de juliol, de delegació de competències de la directora gerent de l'Institut Català de la Salut en la persona titular de la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/1319/2016, d'11 de maig, per la qual es nomenen les persones membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 7129, de 27.5.2016).