Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

Obert el període de propostes per a les sessions tècniques 2016-2017 del CSC

Un cop finalitzades les sessions d'aquest curs i per planificar les següents s'obre a tothom que vulgui col·laborar unes setmanes de reflexió per copsar els temes d'interès i els ponents adequats per les properes sessions

Llegir més

Donem respostes al zika i altres arbovirosis a la trobada de salut pública del CSC

Dos experts van analitzar el passat 30 de juny al CSC quin és l'origen del zika, com s'ha transmès i quines respostes es poden i s'estan donant a aquest i altres arbovirosis

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Patronals i sindicats es reuneixen a la comissió paritària del conveni col·lectiu sectorial

Ahir es van reunir els representants de les patronals i sindicats que formen part de la Comissió Paritària per interpretar el conveni i arribar a acords en determinades qüestions plantejades des de les entitats que han d'aplicar el conveni col·lectiu sectorial.

Recuperació parcial de la paga extraordinària 2012

El Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, determina la recuperació d'un 20,77% de la paga extraordinària deixada de percebre al desembre del 2012, que s'abonarà en una sola vegada, per al personal inclòs en  l'àmbit d'aplicació de l'art. 23 del títol III de la  Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos  de  la  Generalitat  de  Catalunya.

Veure decret

Nova reunió del Grup de Treball de Recursos Humans de la central de balanços

El passat 29 de juny es va reunir el Grup de Treball de Recursos Humans de la Central de Balanços, on participen tres representants de CAPSS, per continuar avançant en la revisió dels conceptes de despesa de personal i dels criteris d'assignació de la plantilla per línies d'atenció. T'interessa

Instrucció sobre el registre de les llistes d'espera quirúrgiques

El Servei Català de la Salut ha elaborat una instrucció sobre les actuacions i informació que s'han de proporcionar a les persones incloses en el Registre de llistes d'espera quirúrgiques, que entrarà en vigor el proper l'11 de juliol.

Veure instrucció

L'Idescat publica nous indicadors d'esperança de vida i salut de la població

L'Idescat ha publicat la taxa de mortalitat estandarditzada per edat de l'any 2012 que es calcula amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2010-2014, i la taula de vida completa del 2012 de la població de Catalunya, on es detalla l'esperança de vida per sexe a cadascuna de les edats.


Accedeix a les presentacions del 6è congrés europeu d'immigració i salut

Ja es pot accedir a les presentacions del 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health, celebrat a Oslo del 23 al 25 de juny, i en el qual el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) va participar a través del comitè científic internacional i en el jurat del millor treball científic presentat com a pòster, representat per la Dra. M Luisa Vázquez, directora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del CSC, que a més, va comunicar resultats de la línia de recerca d'immigració i salut del SEPPS.

Més informació

Nou baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya

Estudi de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, per conèixer millor quina és l'aportació d'aquest sector a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i mitjans per fer-ho.

Accedir al baròmetre

Actes i jornades

  • 7 i 8 de juliol. Girona. Curs de l'apoderament i la promoció de la Salut.>>més
  • 18 al 21 de juliol. Madrid. Interoperabilidad para la Salud Digital. Organitza HL7 i CEU Universitat de San Pablo. >>més
  • 18 al 22 de juliol. Huelva. Assistència sanitària en crisis humanitàries. La crisi dels refugiats a Europa i Orient Mitjà. >>més
  • 7 al 26 de novembre. Barcelona. Fall Institute in Health Policy and Management >>més


Publicacions oficials

DOGC

Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.

Acord Gov/88/2016, de 28 de juny, pel qual s'autoritza la fusió per absorció de la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) amb la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal).

BOE

Reial Decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària.