Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Més de 300 professionals debaten sobre salut comunitària a la Jornada COMSalut

La trobada organitzada pel CSC, l'ICS i La Unió va tenir una gran resposta i va servir per conèixer la visió dels professionals, les entitats proveïdores i les locals, en un projecte del qual ja es beneficien més de 310.000 persones a Catalunya. Ja estan disponibles les presentacions dels ponents de la jornada.

Més informació


Activitat Consorci

La darrera sessió tècnica CSC del curs abordarà el repte de la coordinació assistencial entre nivells d'atenció

La trobada serà demà 16 de juny, comptarà amb les exposicions de dues investigadores del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) i es presentaran els principals resultats de la recerca realitzada durant els darrers 10 anys pel Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA)

Llegir més

Oberta la convocatòria per als premis Avedis Donabedian a la qualitat

El CSC atorga cada any el premi a l'excel·lència en qualitat en integració assistencial

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Intensificació del control en matèria d’hores extraordinàries per part de la Inspecció de Treball

La  Direcció  General  de  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social  ha  dictat  una  instrucció  per ordenar  l'activitat  inspectora  durant  l'any  2016 i així intensificar el control  de  la  realització  d'hores extraordinàries, mitjançant una campanya específica. Malgrat  que  hi  cap  la  discussió  jurídica  sobre  si  és  o  no  obligatori  tenir  un  registre  de  la jornada per  a aquells treballadors que no fan hores extraordinàries, el cert és que el criteri de la Inspecció és  coincident amb el de la Direcció General d'Ocupació.

CIRCULAR CAPSS

Butlletí Projecte Àgora

En el butlletí d'aquest mes, trobareu quatre interessants articles en l'apartat RH al món, l'anàlisi del llibre El cansament moral on es recullen consells i exemples per tal de superar la crisi moral del segle XXI i en l'apartat dedicat al coneixement s'analitza la Compliance, que és el conjunt de polítiques i procediments adequats per garantir que una organització compleixi el marc normatiu vigent. 

Llegir més

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017

El DOGC nº 7135, publica l'Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017.

DOGC

El Banc d'Espanya publica el seu informe anual

L'Informe Anual del Banc d'Espanya analitza l'evolució de l'economia espanyola des d'una perspectiva global. Descriu, com a marc de referència per a la situació espanyola, l'evolució de l'economia internacional i la de l'economia espanyola, fent especial èmfasi en les polítiques monetària i fiscal i en els fluxos econòmics i financers. 

ACCEDIR INFORME


T'interessa

L’ètica en la cura de la gent gran

 

Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana ha publicat aquest document, obra de Rosario Paniagua Fernández, dedicat a la cura de la gent gran des d'una mirada ètica i en la recerca de la qualitat de vida.

Accedir al document

Nous criteris diagnòstics dels microorganismes que es declaren al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya

El Departament de Salut acaba de difondre un manual on s'especifiquen els nous criteris diagnòstics que han d'ajudar els professionals sanitaris a notificar al Grup de Treball del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC) els casos de microorganismes objecte de declaració obligatòria, d'acord amb el Decret 203/2015.

Accedir al manual

UCf publica dues noves guies per a l'excel·lència en la formació i la docència

Unió Consorci i formació (UCf) ha publicat dues noves guies per a l'excel·lència en la formació i la docència a les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials. La primera de les guies tracta sobre el perquè de la simulació en la formació contínua dels professionals de la salut, i s'explica el potencial i beneficis d'aquesta metodologia pels professionals assistencials. I la segona guia és de disseny i planificació d'experiències de simulació, i en ella es descriuen les fases de l'activitat de simulació.

Veure guies

Informació destacada SAAD

L'Imserso ha actualitzat la informació sobre l'estat de situació de la gestió del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) amb data 30 d'abril.

INFORMACIÓ

Actes i jornades

  • 8, 9 i 10 de juny. Madrid. XXV Congreso Derecho y Salud. >>més 
  • 14 al 17 de juny. Barcelona. V Congrés del Tercer Sector Social >>més
  • 14 al 17 de juny. Oakland, California. 11th Summer Institute on Migration and Global Health. >>més
  • 15 de juny. Barcelona. Integrating urban planning into Health (Integrant la planificació urbanística en la salut). >>més
  • 17 de juny. XIII Jornada de la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria (SCCMA). Organitza Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria i la Fundació Hospital de Palamós. >>més
  • 21 de juny. Granollers. Jornada d'Ètica Assistencial del Vallès Oriental  >>més
  • 22 de juny. Barcelona. II Jornada EHealth e innovación en gestión de la salud y social >>més
  • 18 al 21 de juliol. Madrid. Interoperabilidad para la Salud Digital. Organitza HL7 i CEU Universitat de San Pablo. >>més


Publicacions oficials

DOGC

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

Resolució SLT/1379/2016, de 5 de maig, per la qual s'aproven els criteris per a la declaració d'idoneïtat de les unitats d'expertesa per a l'atenció a les persones afectades per la síndrome de sensibilització central. 

Resolució SLT/1393/2016, de 26 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 22 de febrer de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut. 

Acord Gov/71/2016, de 31 de maig, pel qual es modifica la denominació del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample, que passa a denominar-se Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), i se n'aproven els nous Estatuts.  

Edicte d'1 de juny de 2016, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut. 

BOE

Resolució d'11 de maig de 2016, de la Sotssecretaria, per la que s'aprova l'actualització de la Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat del Consell Nacional de la Discapacitat.

 Ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

Més informació