Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Últimes places per la sessió tècnica sobre salut i immigració que se celebra demà

La sessió, sota el títol Salut i atenció en salut de la població immigrada, posarà a debat les polítiques sanitàries en població immigrant i quin efecte en tenen. És una sessió oberta a tothom que hi estigui interessat, es farà de 14h a 16h a la seu del CSC a Barcelona, i només es requereix fer la inscripció.

Més informació


Activitat Consorci

Sessió sobre compra pública innovadora i estratègies per a obtenir finançament europeu

Durant la jornada, que organitza el SACAC i se celebrarà el 19 de maig, es mostraran experiències i les vies per a l'obtenció de finançament del fons FEDER per a projectes de compra pública innovadora i R+D+i. Ja es pot consultar el programa i fer la inscripció

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Publicades les instruccions per a la recuperació de la paga extra de Nadal 2012

Al BOE del 21 d'abril s'ha publicat la resolució de 18 d'abril de 2016, conjunta de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten les instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016. 

Veure resolució BOE

El Govern presenta un pla per organitzar els processos d'acreditació i qualificació professional

Les directrius aprovades permetran l'elaboració i l'aprovació del primer pla d'acreditació i qualificació, que serà de caràcter pluriennal amb l'objectiu de donar estabilitat i regularitat a aquests processos. El pla s'adreça a les persones amb mancances de qualificació professional per tal que puguin avaluar i acreditar les competències adquirides a través de la seva experiència professional.


El Departament de Treball presenta la plataforma Transpar-Ent

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat una plataforma web perquè les entitats puguin analitzar el seu grau de transparència i conèixer quins documents haurien de fer públics. Aquesta plataforma, que és d'ús gratuït,  té per objectiu que les entitats sense ànim de lucre incorporin el valor de la transparència i que disposin de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les seves rutines de gestió i comunicació. 

Més informació


T'interessa

Iniciat el desplegament als hospitals públics de les inscripcions dels nadons al registre civil

La implantació del sistema als hospitals públics es realitzarà de forma progressiva a tot el territori català començant pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

LLEGIR MÉS

Nous indicadors hospitalaris que mostren l'evolució del 2002 al 2013

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat noves estadístiques que integren dades de dotació, activitat, i recursos econòmics d'hospitals i centres d'atenció especialitzada, públics i privats.

LLEGIR MÉS

El gerent territorial de l'ICS del Camp de Tarragona ocuparà la gerència del GIPSS

El Govern ha autoritzat que el gerent territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) del Camp de Tarragona, Rafael Gràcia, ocupi, per raons d'especial interès públic, la gerència de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS).

Llegir més

Publicada una guia sobre planificació anticipada de decisions en salut mental

Ja està disponible una guia de suport per a professionals i persones usuàries dels serveis de salut mental elaborada per l'Escola Andalusa de Salut Pública. 

Veure Guia

Nova anàlisi sobre el paper de la infermera

L'Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques Sanitàries publica una nova anàlisi sobre l'evolució del paper de la infermera en la Unió Europea: "The changing role of nursing".

Més informació

Repartiment pressupostari del fons 2016 per a prestacions socials

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha acordat amb les comunitats autònomes un repartiment dels 75 milions d'euros dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2016 que es destinen a prestacions socials.

Més informació

Actes i jornades

  • 3 de maig. Barcelona. Seminari "Els determinants de la salut: com actuar des de l'àmbit local". >>més
  • 6 de maig. Igualada. I jornada sobre suïcidi i comportaments autolesius. >>més
  • 9 al 13 de maig. Barcelona. 12th Flagship Course on Health Systems Strengthening to be held. >>més
  • 8, 9 i 10 de juny. Madrid. XXV Congreso Derecho y Salud. >>més 
  • 14 al 17 de juny. Barcelona. V Congrés del Tercer Sector Social >>més
  • 14 al 17 de juny. Oakland, California. 11th Summer Institute on Migration and Global Health. >>més


Publicacions oficials

DOGC

Decret 244/2016, de 19 d'abril, de modificació del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, i del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut

Ordre SLT/80/2016, de 9 de març, per la qual s'aprova el Programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període de 2015-2016

Resolució GAH/1015/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2016.

 

BOE

Resolució de 18 d'abril de 2016, conjunta de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la que es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.