Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

El CSC reafirma el seu compromís en la defensa dels seus associats i del sistema sanitari concertat català sense afany de lucre

El posicionament del CSC com a expert en gestió pública avançada i com un agent clau al sector sanitari i d'atenció a la dependència, entre els objectius per aquest 2016

Llegir més

El CSC presenta un nou vídeo corporatiu

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha presentat durant la seva junta general d'avui un vídeo que resum en tres minuts què és i què fa. En un format senzill, el CSC explica així el seu paper essencial en el model sanitari i social català, i la seva expertesa en la gestió pública avançada.

Veure vídeo


Activitat Consorci

El model del CSC d'atenció centrada en les persones, premiat a les jornades de residències de gent gran

El pòster defensat per la coordinadora del Grup de Treball d'atenció centrada i integral en la persona, Ingrid Roca, va guanyar el premi a millor comunicació

Llegir més

L'activitat domiciliària dels professionals sanitaris, a debat en la pròxima sessió tècnica del CSC

La trobada es realitzarà el proper dijous dia 17 i comptarà amb Xavier Salvador, tècnic de la Divisió d'Anàlisi de la Demanda i d'Activitat del CatSalut, i el doctor Sebastià Santaeugènia, cap del servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials (BSA), com a ponents

Llegir més

La Comissió de Gestió Social del CSC es reuneix amb tres subdirectors de la Direcció General de Protecció Social

Durant la reunió es va presentar la Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018, aprovada fa pocs dies per la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials

Llegir més

El CSC presenta tres comunicacions en el 16th International Conference on Integrated Care

La trobada es celebra a Barcelona el proper mes de maig

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Generalitat i sindicats continuen negociant el calendari de retorn de la paga extra del 2012

El Govern ha presentat una proposta per retornar el 75% restant de la paga extraordinària del 2012 dels treballadors de l'Administració de la Generalitat (que suposa 450 milions d'euros) amb el calendari següent: un 15% durant el 2016; un 30% durant el 2017, i un 30% en el primer trimestre del 2018.

Llegir més

Declarades d'interès públic determinades activitats en l'àmbit de la formació i qualificació professionals per part d'empleats públics

El DOGC nº 7076, publica l'ACORD GOV/23/2016, de 8 de març, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament de determinades activitats en l'àmbit de la formació i qualificació professionals per part d'empleats públics.

DOGC

Foment publica l'Informe de Conjuntura - Març 2016

Foment de Treball Nacional ha elaborat l'Informe de Conjuntura 2016 i ha indicat que tal com assenyalaven fa un any, en el corresponent informe del mes de març, el 2015 seria un període en el qual es consolidaria el canvi de tendència en el cicle econòmic observat l'any 2014. Si el 2014 va marcar la fi de la recessió, el 2015 va representar la continuïtat de la marxa favorable, i fins i tot de l'impuls, de l'economia, tant a Espanya com a Catalunya, sempre segons explica Foment de Treball Nacional. 

Accedir a l'informe

Anàlisi de la conflictivitat laboral en febrer 2016

La confederació Espanyola d'organitzacions empresarials, ha elaborat un resum de la conflictivitat laboral entre els mesos de gener i febrer de l'any 2016. 

Accedir al document


T'interessa

Nou manifest sobre la prescripció infermera

Des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona s'està impulsant un nou manifest Per a una normativa catalana que ens empari en relació al Reial decret 954/2015  de prescripció infermera. Aquest manifest és una evolució de l'anterior manifest i està obert a les adhesions d'entitats a títol individual.

Publicats nous informes sobre els els centres hospitalaris de Catalunya

L'informe EESRI. Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya, 2014: resum de resultats i les fitxes EESRI. Fitxes d'activitat global i per agrupacions dels centres hospitalaris de Catalunya, 2014  que es publiquen només en format electrònic, estan ja disponibles en el web del CatSalut.

Accedir a l'informe

NICE publica una guia sobre l’atenció de les persones a final de la vida

L'Institut Nacional de l'Excel·lència per a la Salut i l'Atenció del Regne Unit (NICE) ha publicat la seva primera guia sobre l'atenció de les persones al final de la vida Care of dying adults in the last days of life. En el document es recullen recomanacions, segons l'evidència científica disponible, per donar la millor atenció possible a persones adultes durant els últims dies de la seva vida.

Guia NICE

Coneix el pla de qualitat de l’Imserso per aquest 2016

El Planca-16 (Pla de Qualitat de l'Imserso) ja està disponible a la pàgina web d'aquesta organització. El pla incorpora el detall de les prioritats marcades per a l'actual 2016.

Accedir al Pla de Qualitat


Publicacions oficials

Nota Informativa del Tribunal Constitucional

Nota Informativa de la Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2016 per la que estima parcialment el recurs de l'Assemblea d'Extremadura contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local.