Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

El CSC celebrarà la seva Junta General i l'Assemblea general de CAPSS el dimecres vinent

Us informem que el proper dimecres 16 de març se celebrarà la Junta General del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Assemblea General de CAPSS, que es realitzaran de forma conjunta de 12h a 14h a la seu del CSC a BarcelonaActivitat Consorci

L'activitat domiciliària dels professionals sanitaris, a debat en la pròxima sessió tècnica del CSC

La trobada es realitzarà el proper dijous dia 17 i comptarà amb Xavier Salvador, tècnic de la Divisió d'Anàlisi de la Demanda i d'Activitat del CatSalut, i el doctor Sebastià Santaeugènia, cap del servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials (BSA), com a ponents

Llegir més

Llegir més

El SEPPS analitza l’accés a l’atenció sanitària per als immigrants a Espanya abans del reial decret

L'estudi publicat a la revista científica Health Policy, mostra les perspectives dels professionals abans de l'exclusió de diversos grups poblacionals del sistema nacional de salut

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Nou Butlletí Projecte Àgora

En el butlletí d'aquest mes, destaquem els quatre articles de Recursos Humans al món. En l'espai anàlisi d'un web, s'analitza una eina gratuïta de comunicació interna, l'Slack, i en l'espai unitat de coneixement s'aborda l'economia circular com una nova proposta de model productiu on els seus productes, components i materials es dissenyen de tal manera que siguin reutilitzables. 

Accedir al butlletí

Tramitació electrònica de les prestacions de l'INSS

La circular laboral 08/2016 de Foment del Treball, analitza el BOE Nº 52, d'1 de març, que recull la Resolució de 23 de febrer de 2016 de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per la qual es regula la tramitació electrònica automatitzada de diversos procediments de gestió de determinades prestacions del sistema de la Seguretat Social.  

Circular


T'interessa

Innovar per a la millora del sistema sanitari

Aquí teniu accés al capítol del llibre "Innovación y solvencia: cara y cruz de la sostenibilidad del sistema sanitario español", elaborat per Guillem López-Casanovas, i publicat per la Fundación Gaspar Casal.

Llegir capítol

Publicats els resultats d'un estudi sobre perspectives de futur de l’atenció domiciliària

La Fundación Caser ha publicat els principals resultats de l'estudi realitzat per la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y la Fundación Caser, per conèixer la problemàtica actual dels Serveis d'Ajuda a Domicili en l'àmbit local i fer propostes de millora.

Més informació

Nou llibre sobre l'ètica en la investigació de les malalties minoritàries

La Fundación Genzyme i el CIBERER han promogut aquest llibre, que significa la primera monografia que es publica sobre els dilemes ètics que plantegen la investigació en les malalties minoritàries. 

Més informació

Eina d’avaluació de l’ACP en els centres

En el web d'atenció centrada en la persona (ACP) de la psicòloga gerontòloga Teresa Martínez trobareu publicat un article sobre l'adaptació i validació de l'instrument que permet conèixer en quin grau els centres amb atenció a la gent gran ofereixen una ACP segons l'opinió dels professionals.

Llegir més

Actes i jornades

11 de març. Barcelona. La integració assistencial: estratègia efectiva? >>més

9 al 13 de maig. Barcelona. Flagship course on health systems strengthening: focus on noncommunicable diseases. >>més

 Publicacions oficials

DOGC

DECRET 212/2016, d'1 de març, pel qual s'afegeix una disposició transitòria al Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

DECRET 207/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

RESOLUCIÓ VEH/545/2016, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any 2016.

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida (DOGC núm. 7052, de 4.2.2016).