Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

El CSC demana que continuïn vigents els protocols i guies actuals perquè el col·lectiu d’infermeria segueixi efectuant la seva tasca amb normalitat

Els associats del CSC, que gestionen centres de salut i d'atenció a la dependència sense ànim de lucre dins el SISCAT, volen demanar així una sèrie de mesures que evitin el col·lapse del sistema

Llegir més

El CSC acull el V Taller Internacional del projecte Equity-LA II

El CSC acollirà aquest mes de març, entre el 14 i el 18, el V taller internacional del projecte de recerca Equity-LA II que té com a objectiu avaluar l'efectivitat de diferents estratègies per la millora de la coordinació entre l'Atenció Primària i especialitzada a xarxes de serveis de salut de sis països d'Amèrica Llatina.

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Sessió plenària de responsables d’Infermeria

El passat divendres 26 de febrer a la seu del CSC, va tenir lloc la segona sessió plenària de responsables d'Infermeria per informar sobre les darreres actuacions que s'han portat a terme  en relació al  Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Tramitació electrònica de procediments de gestió en el sistema de la Seguretat Social

El BOE Nº 52 publica la resolució de 23 de febrer de 2016, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es regula la tramitació electrònica automatitzada de diversos procediments de gestió de determinades prestacions del sistema de la Seguretat Social.

Llegir més

Novetats entorn a la protecció del menor

El dia 1 de març va entrar en funcionament el Registre central de delinqüents sexuals segons l'establert al  Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La certificació és gratuïta i el certificat que s'expedeix permet acreditar la carència de delictes de naturalesa sexual o, en el seu cas, l'existència d'aquests.

Llegir més

Previsions de l’economia espanyola per al 2016

El departament d'assumptes econòmics i europeus de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), ha elaborat un informe que recull les previsions de l'economia espanyola per a l'any 2016.

Accedir a l'informe


T'interessa

L’Administració sanitària vol millorar l'assignació dels recursos de les ABS amb nous indicadors socioeconòmics

El Departament de Salut ha anunciat que vol millorar l'assignació dels recursos amb què treballen les Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya (ABS). Per a dur a terme aquest objectiu, una de les eines que es farà servir serà l'aplicació d'uns millors indicadors socioeconòmics i, en aquest sentit, ha encarregat un informe a l'AQuAS que analitzarà la situació de la totalitat de les 375 ABS del territori. 

Llegir més

Nous dictàmens medicaments: aripiprazol im depot i lisdexanfetamina

En el marc del Programa d'harmonització de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària (PHF-APC) i d'acord amb les recomanacions de la Comissió d'Harmonització, es disposa de dos nous informes d'avaluació comparada i dictàmens publicat al web del CatSalut sobre aripiprazol im depot per al tractament de l'esquizofrènia; i lisdexanfetamina, per al tractament del TDAH.


Informació destacada de l'evolució de la gestió del SAAD

L'Imserso ha publicat recentment la lnformació complementària a l'estadística mensual del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) que recull dades relativa a les persones que es troben pendents de rebre la seva prestació, la distribució de les prestacions reconegudes en funció de la seva tipologia (serveis i prestacions econòmiques) o el col·lectiu de persones que ja es troben ateses en cadascuna de les comunitats autònomes.

Accedir a l'informe

Actes i jornades

  • 03 de març. Barcelona. Seminari: Adolescentes, salud y conductas de riesgo. Cómo se puede intervenir desde la salud pública local. Organitzat pel Màster en Salut Pública conjuntament amb el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. >>més
  • 17 de març. Dia Mundial de la TB en Barcelona.  >>més
  • 18 de març. Barcelona, Hospital de Sant Pau. Seminari: Uso de la evidencia cualitativa en el desarrollo de guías y un repaso al enfoque GRADE-CERQual.  >>més

 Publicacions oficials

DOGC

ORDRE SLT/38/2016, de 22 de febrer, de modificació de l'Ordre SLT/250/2015, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut.

RESOLUCIÓ SLT/420/2016, de 15 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades pel Servei Català de la Salut durant l'any 2015.

RESOLUCIÓ SLT/421/2016, de 15 de febrer, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i ratificats pel seu Consell de Direcció al llarg del segon semestre de l'any 2015.

RESOLUCIÓ SLT/464/2016, de 23 de febrer, de modificació de la Resolució SLT/2243/2015, de 7 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions a l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i les famílies corresponents als anys 2015 i 2016.

RESOLUCIÓ SLT/466/2016, de 19 de febrer, per la qual es fa pública una pròrroga a l'Addenda de l'encàrrec de gestió, de 3 de febrer de 2014, subscrit entre el Servei Català de la Salut i l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.