Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

El CSC ofereix sessions 'ad-hoc' per als seus associats en l'àmbit de farmàcia i medicament

L'Àrea de Farmàcia i del Medicament del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ofereix a tots els seus associats la possibilitat de realitzar una sessió ad-hoc pels professionals de cada entitat que la pròpia organització decideixi, a més, també serà l'associat qui concreti els temes a abordar segons les seves necessitats

Més informació


Activitat Consorci

Aprovada la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades

La normativa espanyola adequada al Reglament Europeu de Protecció de Dades va ser publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 6 de desembre i ja és vigent des del dia següent a la seva publicació. En aquest article expliquem les principals novetats posant el focus en el sector salut i social

Llegir més


Informació patronal CAPSS

II Conveni col·lectiu de la sanitat concertada

veure infografia

Compta amb una assessoria integral en la gestió de persones

Des de la patronal CAPSS es posa a disposició de les organitzacions del sector sanitari i social un servei d'assessoria integral en la gestió de persones, en el marc de la seva renovada cartera de serveis

Més informació

Publicats els drets dels treballadors a la intimitat en relació amb l’entorn digital i desconnexió

En el marc de  l'ús de dispositius digitals, el BOE núm. 294, del 6 de desembre de 2018, publica la disposició final tretzena de la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, que afegeix un nou article 20 bis al Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

veure circular informativa


T'interessa

Nou estudi sobre l'impacte de la crisi econòmica en la salut a Espanya

El Ministeri de Salut, Consum i Benestar Social acaba de publicar Crisis económica y salud en España, un estudi realitzar per un equip d'investigadors sobre les conseqüències de la crisi econòmica en les persones residents a Espanya des de l'any 2008

Més informació

Oberta la presentació de propostes als Premis Infermeria i societat 2018

Fins al 4 de febrer es poden enviar candidatures per aquests premis amb els quals es vol contribuir a projectar el nou perfil professional de la infermera a través del reconeixement públic a aquelles persones, grups o institucions que fan o han fet possible el desenvolupament de la professió i de la disciplina infermera i que, a través d'aquest desenvolupament, han contribuït a la seva re-valorització i a la seva projecció social

Més informació

Nou Update en salut digital

UCf ofereix un nou Update en Salut Digital per aquest 2019. La formació permetrà actualitzar-se en l'ús de TICs en salut, adquirir un coneixement global sobre el context digital en salut, incrementar la capacitat innovadora, reflexionar sobre els beneficis de la digitalització i conèixer les noves tendències, així com les seves aplicacions i el marc legal en salut digital

Més informació

Actes i jornades

  • 14 de desembre Barcelona. II Jornada sobre models de gestió dels hospitals de la xarxa pública >>més
  • 18 de desembre Barcelona. Presentació: "Anàlisi comparativa: informació local vs. internacional" >>més

2019

  • 7 de març 2019 Barcelona. Jornada Mapa de Tendències TiCSalut 2019 >>més
  • 20 al 23 de novembre 2019 Marsella. 12è Congrès Europeu de Salut Pública >>més


Publicacions oficials

DOGC

DECRET 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

DECRET 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

BOE

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General del Tresor i Politica Financera, per la que s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General de Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

El Centre Integral de Salut Cotxeres necessita incorporar:

El Centre Integral de Salut Cotxeres necessita incorporar per a la seva borsa de treball:

El Centre d'Atenció Primària de La Roca del Vallès necessita incorporar:

El Centre d'Atenció Primària de La Roca del Vallès necessita incorporar per a la seva BORSA DE TREBALL:

El Consorci Sanitari de l'Anoia necessita incorporar:

El Consorci Hospitalari de Vic necessita incorporar:

La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell necessita incorporar:

Tortosa Salut S.L. necessita incorporar:

El Consorci Sanitari Integral necessita incorporar:

La Fundació Salut Empordà necessita incorporar:

El CSC per a la Fundació S21 per la seva borsa de treball necessita incorporar:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva necessita incorporar:

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé necessita incorporar:

La Fundació Sant Hospital necessita incorporar:

El Banc de Sang i Teixits necessita incorporar:

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca necessita incorporar:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

més informació