Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Les implicacions del projecte VISC+, a la propera sessió tècnica del CSC

Amb el projecte VISC+ de plena actualitat, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) obre les seves portes per tots aquells interessats en el tema i el pròxim dijous 25 de febrer celebrarà una sessió tècnica del CSC titulada:Implicacions del projecte VISC+. La sessió, que és oberta a tothom però requereix inscripció, comptarà amb la ponència de la doctora Lidia Buisan, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, que abordarà les implicacions ètiques, jurídiques i socials.

Més informació


Activitat Consorci

L’atenció sanitària a la població immigrant: resultats de 10 anys de recerca del SEPPS

Les investigadores Servei d'Estudis del CSC, Ingrid Vargas i Victoria Porthé, van participar la setmana passada al XXXV curs de formació en ciències de la salut 2015-2016, organitzat per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques a les Terres de l'Ebre, amb una xerrada sobre l'Atenció sanitària a la població immigrant: necessitats dels professionals i canvis en el context de la crisi econòmica

Llegir més

Visita al CSC de les Subdireccions de la Direcció General de Protecció Social

El proper divendres 11 de març els tres subdirectors actuals de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens acompanyaran en la trobada de la Comissió de Gestió Social del CSC

Llegir més

Presentació del Pla Mestre de Mobilitat

El CSC i La Unió organitzen una sessió per compartir el projecte liderat pel Departament de Salut sobre el Pla Mestre de Mobilitat (mHealth.cat) que es celebrarà el dia 15 de març de 2016 de 16h a 18h 

Llegir més


Informació patronal CAPSS

L’ICS aprova una instrucció per a la protecció jurídica del menor

L'ICS ha aprovat la instrucció sobre el requisit d'accés i d'exercici dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors en aplicació de la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica dels menors. Aquesta instrucció és aplicable al personal estatutari i laboral de l'ICS i a les persones que pretenguin accedir a un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors. 

Instrucció

Acord de la Comissió Paritària del VI Conveni Col·lectiu Marc Estatal

En la reunió de la Comissió Paritària del VI Conveni Col·lectiu Marc Estatal del 2 de febrer de 2015 s'acordà que a partir de l'1 de gener de 2016 els 4 dies de lliure disposició tindran la consideració d'efectivament treballats per superar el PIB de l'any 2015 el 2%. 

Acta de la reunió


T'interessa

Darreres recomanacions sobre pràctiques clíniques amb poc valor

Al web del Departament de Salut s'han compartit nous informes sobre pràctiques clíniques de poc valor sobre: l'ús d'antibiòtics en faringitis i en infeccions del tracte respiratori inferior. 

Recomanacions

Urgències extrahospitalàries i la seva organització en el Sistema Nacional de Salut

Document publicat pel Ministeri de Sanitat on es descriuen els tres àmbits organitzatius a través dels quals es dóna resposta a les demandes d'atenció sanitària urgent: l'atenció primària, els serveis d'urgències dels hospitals i la coordinació portada a terme a través dels serveis d'urgències i emergències (majoritàriament el 112 i el 061).

Accedir al document

Noves dades sobre dependència a Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat a la seva pàgina web la darrera actualització de les dades de seguiment del desplegament de la Llei de Dependència, on s'inclou l'històric i l'evolució de les dades de la dependència a Catalunya amb data de gener de 2016.

Accedir a l'informe

Publicat un nou llibre sobre la governabilitat dels sistemes de salut

El European Observatory Health Systems and Policies ha publicat un nou llibre titulat: Strengthening health system governance: better policies, stronger performance. En aquesta obra s'analitzen els reptes als quals s'enfronten els sistemes de salut actualment en el que es refereix a la governabilitat. Per abordar aquesta qüestió, el llibre repassa cinc aspectes clau de la governabilitat pels sistemes de salut: la transparència, el rendiment de comptes, la participació, la integritat de l'organització i la capacitat política.

Més informació


Publicacions oficials

DOGC

Decret 174/2016, de 9 de febrer, pel qual es prorroga el termini que estableix la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Resolució 8/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària.

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

Resolució TSF/300/2016, de 4 de febrer, per la qual s'obre un nou termini per presentar sol·licituds en relació amb la Resolució BSF/2611/2015, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la selecció de fins a dotze entitats de gent gran, els representants de les quals han de formar part del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya.