Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

La continuïtat assistencial en diferents àrees del sistema de salut a Catalunya, nova tesi doctoral en la línia de recerca en integració assistencial del CSC

Sina Waibel va realitzar la defensa del treball el passat 29 de gener i va rebre la qualificació d'excel·lent

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Jornada inaugural del 5è Programa Update Directiu

El pròxim 1 de març i en el marc de la celebració dels 10 anys d'UCf, es realitza a Barcelona la Jornada Inaugural del 5è Programa Update Directiu. L'acte es celebrarà a les 16h a l'aula magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 

Més informació

Butlletí Projecte Àgora

Al nou butlletí del Projecte Àgora podreu trobar dos nous articles en l'apartat RH al món, i en la unitat de coneixement es desenvolupa el tema de les xarxes socials corporatives.

 

 

Accedir al butlletí


T'interessa

Revisió de llindars cost-utilitat emprats en la presa de decisions de medicaments

La Comissió d'Avaluació Econòmica i d'Impacte Pressupostari del CatSalut ha publicat l'informe Revisió de llindars cost-utilitat emprats en la presa de decisions de medicaments. Revisió de l'evidència nacional i internacional. L'informe té per objectiu revisar els llindars de cost-utilitat, tant d'aquells que s'hagin publicat a la literatura científica com dels que s'utilitzen en les decisions de finançament d'altres països. 

llegir més

Estudi sobre les competències del professional directiu infermer

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA) i l'Associació Nacional de Directius en Infermeria (ANDE), en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, han publicat l'Estudi Delphi, que té l'objectiu d'identificar les competències que ha de tenir el directiu d'Infermeria.

Accedir a l'estudi

Ordenació sanitària del territori a les comunitats autònomes

Com cada any, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha publicat l'informe Mapa de referencia para el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) 2015, que recull les normes autonòmiques en un intent d'oferir per comunitats autònomes la delimitació territorial dels seus serveis sanitaris.

Accedir a l'informe

Nou curs sobre gestió clínica, bases, avenços i reptes

UCf ofereix aquest curs, impartit pel Dr. Jordi Varela, amb l'objectiu d'aconseguir una formació completa en gestió clínica moderna, des de la comprensió de les seves bases fins al maneig dels seus instruments fonamentals. 

Més informació

Salut informa sobre el virus Zika

Després de la multitud d'informacions sobre el virus Zika que han aparegut en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials, cal aclarir algunes qüestions bàsiques i el Departament de Salut ho ha fet en aquest apartat de la seva web on hi consta la descripció, transmissió, símptomes, prevenció, tractament i altres punts d'interès respecte al Zika.

Accedir a Canal Salut

L'OMS publica un informe sobre l'envelliment i la salut

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un informe on presenta un marc d'acció per promoure l'envelliment saludable al voltant d'un nou concepte de capacitat funcional. D'aquesta forma s'estableix la necessitat d'allunyar els sistemes de salut del model curatiu i apropar-los a la prestació de cures integrals, centrats en les persones grans.

Accedir a l'informe

Actes i jornades

  • 16 de febrer. Barcelona. Debats científics de l' Agència de Salut Pública de Barcelona. Polítiques per reduir les desigualtats en salut: el projecte europeu Sophie. >>més  

 Publicacions oficials

DOGC

DECRET 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida.

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva dels preus públics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona per a l'any 2016.

 

BOE

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2016, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.