Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaDestaquem

Últimes places per la sessió oberta sobre comunicació visual i experiència d'usuari

Encara queden places per la sessió gratuïta sobre comunicació visual i experiència d'usuari del proper 18 de gener, que se celebrarà a la seu del CSC de 12 a 14 hores. Aquesta sessió, que forma part del cicle de Open Communication Talks del CSC, comptarà amb Jordi Català, fundador de la secció d'Infografia de El Periódico de Catalunya, i Ariel Guersenzvaig, director del màster de disseny i investigador a ELISAVA. Per assistir, és necessari fer la inscripció

Més informació

Apunta't a la sessió tècnica sobre iatrogènia al sistema sanitari

El 25 de gener el CSC celebra una nova sessió tècnica i aquesta vegada abordarà un tema molt important: la iatrogènia al sistema sanitari. La catedràtica del Departament de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcárcel, exposarà sobre aquesta epidèmia oculta en una sessió que es portarà a terme de 14 a 16 hores a la seu del CSC. És una sessió gratuïta fins a omplir l'aforament, per això és necessari realitzar la inscripció per accedir-hi.

 

Més informació


Activitat Consorci

Obert el termini per presentar comunicacions i pòsters per la VII Jornada d'Innovació en AP

Fins al pròxim 2 de febrer es podran presentar comunicacions i pòsters relacionats amb experiències o projectes en atenció domiciliària per optar als premis que s'entregaran en la jornada que tindrà lloc el 15 de març, al Col·legi Major de Sant Jordi de Barcelona, i que es podrà seguir a Twitter amb l'etiqueta #innovacioAP

Llegir més

Recupera les presentacions de les jornades del CSC del 2017

Durant l'any 2017 el CSC ha realitzat més d'una vintena d'actes, jornades i sessions, de les quals ara pots recuperar les presentacions dels ponents que hi van participar a través del nostre perfil de SlideShare, on es troben ja publicades 50 presentacions del 2017

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Sessió informativa sobre els acords del conveni col·lectiu de la sanitat concertada

El proper 17 de gener les patronals CAPSS, UCH i ACES organitzen conjuntament una sessió plenària adreçada als responsables de Recursos Humans de les entitats associades per explicar amb detall els acords assolits el passat 19 de desembre dins el marc del Conveni Col·lectiu dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Modificat el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques

El BOE núm. 317, de 30 de desembre de 2017, publica el Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i els reglaments d'altres impostos. Aquesta modificació afecta les beques, la formació del personal, les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador i les assegurances de malaltia.

Veure circular

Publicat el salari mínim interprofessional per al 2018

El BOE núm. 317, de 30 de desembre de 2017, publica el Reial Decret llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social. La disposició addicional única encomana al Govern fixar el salari mínim interprofessional per al 2018 amb un increment del 4% respecte del que s'havia establert per a l'any 2017 i el faculta per determinar les regles d'afectació als convenis col·lectius de treball vigents a 26 de desembre de 2017 així com a normes no estatals i pactes privats vigents l'1 de gener de 2018. Al mateix BOE s'ha publicat el Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2018. La quantia del SMI queda fixada en 24,53 €/dia o 735,90 €/mes o 10.302,60 €/any.

Veure circular


T'interessa

Publicat el diagnòstic de salut comunitària de l'àrea del CIS Cotxeres a Barcelona

El Centre Integral de Salut Cotxeres en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), ha publicat un diagnòstic de la salut comunitària del territori de l'Àrea Bàsica de Salut del centre de Cotxeres. En el document, es donen a conèixer els determinants de salut i l'estat de salut actual de la població d'aquesta zona a través de dades, però també de reflexions i percepcions de les persones que hi viuen.

Veure document

Oberta la convocatòria de l'Obra Social "la Caixa" per projectes de recerca en biomedicina i salut

Ja està oberta la convocatòria de projectes de recerca en biomedicina i salut que atorga l'Obra Social "la Caixa" per aquest 2018. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 16 de març i enguany es  prioritzaran les àrees de: malalties cardiovasculars, neurològiques, infeccioses i oncològiques. També hi haurà un cinquè àmbit per a donar suport a projectes biomèdics transversals.

Més informació

Consulta els catàlegs DIXIT

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té a disposició de tothom un fons documental amb més de 21.000 monografies i 250 revistes especialitzades en l'àmbit d'afers socials per a realitzar tasques de recerca, investigació o docència.

veure el catàleg

Nou llibre sobre la supervisió com a instrument de gestió

El pròxim dimecres 17 de gener a les 19h a l'Ateneu Barcelonès, es presenta el llibre Supervisión. Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento para la gestión, de Amparo Porcel i Carmen Vázquez. L'obra presenta la supervisió des d'una perspectiva sistèmica, constructivista i relacional, com espai privilegiat i idoni per a la construcció del coneixement tant per als alumnes en formació com per als professionals en la intervenció social.

Més informació

Actes i jornades

  • 16 de gener Barcelona. Sessions Científiques 2018: Contaminació atmosfèrica i salut a Barcelona >>més
  • 31 de gener Barcelona. Jornada "Joves i Salut". Presentació dels resultats de l'enquesta de 4t d'ESO >>més
  • 8 de març Barcelona. XXXII Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany: Desvestint el gènere >>més
  • 15 de març Barcelona. VII Jornada d'Innovació en Atenció Primària >>més
  • 17 i 18 de març Barcelona. Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran >>més
  • 17 al 19 de maig Edimburg. 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 2018 >>més


Publicacions oficials

DOGC

RESOLUCIÓ SLT/2893/2017, de 15 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per les actuacions realitzades en l'àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències durant l'any 2017.

RESOLUCIÓ SLT/2886/2017, de 15 de desembre, per la qual es declara la vigència dels certificats d'acreditació dels centres d'atenció hospitalària aguda.

RESOLUCIÓ SLT/2980/2017, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que han realitzat actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies durant l'any 2017.

 

BOE

Orden ESS/1245/2017, de 18 de diciembre, por la cual se garantiza el servicio esencial de gestión logística, almacenaje, y distribución de todo tipo de suministro sanitario que realiza la empresa Logaritme, AIE.

Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de la resolución del Senado de 27 de octubre de 2017, por la que se acuerda la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 155 de la Constitución.

Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.

Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Real Decreto 1083/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico para la detección del VIH.

Orden SSI/1312/2017, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.ofertes de treball

Treballa amb nosaltres

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya t'informem de les darreres ofertes publicades a la nostra pàgina web:

Podeu consultar el nostre web per estar al dia de les ofertes.

més informació