Actualitat CSC

CSC. Consorci de Salut i Social de CatalunyaActivitat Consorci

La sessió tècnica del CSC debat possibles camins cap a una integració social i sanitària

A la jornada s'han fet propostes de reformes per a la integració i s'ha exemplificat amb una prova pilot a Catalunya

Llegir més


Informació patronal CAPSS

Nova reunió de la Comissió Sectorial de la Professió Infermera

Ahir 26 de gener va tenir lloc una nova reunió de la comissió sectorial de la professió infermera del I Conveni Col·lectiu de la sanitat concertada on s'analitzà l'actual model de retribució en l'àmbit de l'atenció primària.

Instrucció del CatSalut en relació a la protecció del menor

El CatSalut ha publicat la instrucció 1/2016 en relació a l'accés i exercici de professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors. La instrucció estableix els criteris per implantar el requisit d'acreditar les circumstàncies previstes per la Llei per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, així com per complir el requisit establert legalment.

Veure instrucció

Resolució del Parlament per a la recuperació de la paga extra 2012

El Parlament ha aprovat per unanimitat la resolució perquè els treballadors públics recuperin la paga extra del 2012 a partir del 2015 i com a màxim el primer trimestre del 2018, i segons el calendari que s'acordi en el marc de la Mesa General de la Funció Pública.

 

 T'interessa

Accedeix al manual de facturació d’atenció hospitalària i especialitzada

L'objecte d'aquest manual de facturació és oferir, a les entitats proveïdores de serveis sanitaris que tenen contractat aquest tipus d'assistència amb el CatSalut, una descripció detallada de: els conceptes que són objecte de facturació i les incompatibilitats;  els criteris d'identificació dels usuaris atesos; el sistema de facturació; el sistema de pagament i regularització de l'activitat; i  les especificitats de la facturació. 

Estudi sobre les hospitalitzacions potencialment evitables

La revista Gaceta Sanitària ha publicat un article on s'analitza l'evolució de les taxes d'hospitalitzacions potencialment evitables que afecten pacients crònics o fràgils a Espanya durant el període 2002-2013. En l'estudi, s'observa un descens de les taxes d'hospitalització i alhora una variació sistemàtica entre àrees que apunta a un maneig diferencial de les condicions cròniques i que condueix a resultats sanitaris diferents.

Llegir article

Avenç de l'avaluació 2015 del SAAD

L'Imserso ha publicat un document, que resta pendent d'aprovació per part del Consell Territorial de Serveis Socials, on es recull l'avenç de l'avaluació del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) corresponent a l'exercici 2015 que analitza els aspectes més importants del SAAD de les comunitats autònomes. 

Veure document

UCf presenta el curs de gestió clínica

UCf presenta el proper 2 de febrer, la 1ª edició del curs Gestió Clínica. Bases, avenços i reptes. El curs és on-line i tracta sobre la gestió clínica moderna: des de la comprensió de les seves bases fins al maneig dels seus instruments fonamentals. D'altra banda, la jornada inaugural de l'Update directiu del 2016 serà el proper 1 de març de 14h a 16h, i no al febrer com es va indicar en l'anterior butlletí. Pròximament us donarem més novetats sobre aquesta sessió inaugural però de moment podeu consultar ja el programa de l'update.


Premis Fundació Caser atenció a la dependència

La Fundació Caser engega una nova edició dels premis d'atenció a la dependència per tal de reconèixer i incentivar la tasca de persones i entitats que s'hagin distingit en la integració i millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i/o discapacitat. Fins al 15 de març es poden presentar candidatures.

Més informació

Actes i jornades

  • 28 de gener. Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona. Conferència d'Alejandra Vives: Employment conditions and health in Chile, integrating opportunities for research >>més
  • 12-13 de febrer. Santander. Jornades de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) >>més
  • 9-12 de novembre. Viena, Àustria. 9th European Public Health Conference >>més


Publicacions oficials

DOGC

Decret Llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència.

Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.