Associació >

Infoclínic

Infoclínic una eina del CSC per gestionar la despesa farmacèutica

Infoclínic és un aplicatiu creat pel CSC, que permet explotar les dades del CatSalut sobre seguiment de la despesa farmacèutica, per tal de contrastar el comportament del propi centre en relació amb els objectius que té marcats, millorar-ne el compliment i evitar penalitzacions.

Descarregueu la Presentació d'Infoclinic (PDF 2,5 Mb)

El Servei Català de la Salut planteja als centres proveïdors una sèrie d'objectius, entre els quals el control de la despesa en farmàcia, tant al nivell de l'atenció primària com de la dispensació ambulatòria als hospitals. Infoclínic és un producte creat pel CSC, que permet explotar les dades del CatSalut sobre seguiment de la despesa farmacèutica, per tal de contrastar el comportament del propi centre en relació amb els objectius que té marcats, millorar-ne el compliment i evitar penalitzacions.

Mario Rabaseda, de l'equip de Sistemes del CSC, és l'autor del programa sobre el qual es basa Infoclínic.

Què és Infoclínic i quines necessitats cobreix per als centres/professionals?

 • Infoclínic és un servei que permet tractar la informació de dispensació farmacèutica. Cada mes, el Catsalut passa informació de les receptes dispensades per ordre dels professionals de cada entitat. D'aquesta informació, se n'extreuen uns indicadors de seguiment de la dispensació, que són difícils de calcular, que varien cada any i que impliquen processos complicats (manteniment del catàleg de productes farmacèutics, manteniment dels indicadors, etc). El CatSalut calcula aquesta informació a nivell macro, per entitat i centre. InfoClínic permet portar aquest càlcul fins al nivell micro, dins del centre, per professional, per equip, o en les agrupacions que es vulgui. Així, l'equip directiu de l'entitat és capaç de gestionar l'acompliment d'aquests objectius, reforçant la formació dels professionals que ho necessiten. 
 • Podríem dir que el CatSalut proporciona dades de tot Catalunya fins a la porta del centre i Infoclínic proporciona dades "centre endins", fins al professional. Cal que el lloc on es troben tots dos sistemes (les dades a nivell de centre) quadri perfectament, per tal que els resultats siguin vàlids. Amb Infoclínic aconseguim que els indicadors quadrin fins al darrer decimal amb els que proporciona el CatSalut. I quan hi ha la més lleugera desviació, la perseguim fins que la resolem. 
 • A més, Infoclínic afegeix indicadors propis, que permeten mesurar millores en el comportament prescriptor dels professionals. També permet analitzar aquesta informació des de diferents punts de vista, per poder fer explotacions a mida de la informació de dispensació i permet fer comparacions (benchmarking) entre entitats, creació d'indicadors propis i altres personalitzacions en funció del que més convingui al centre...

A quants associats dóna servei?

 • InfoClínic no només s'ofereix als associats al CSC, sinó a totes les entitats proveïdores del CatSalut que ho necessitin. Actualment l'estan utilitzant 29 entitats, de les quals 5 no són centres associats al Consorci. S'utilitza tant a entitats grans, com el Consorci Sanitari de Terrassa o el Consorci Sanitari Integral -que gestiona 3 hospitals i 5 àrees bàsiques- com en hospitals comarcals sense atenció primària ni atenció sociosanitària.

Quins avantatges representa utilitzar el programa Infoclínic?

 • Si els equips de sistemes d'informació de cada entitat haguessin de fer aquesta feina, per a la qual es necessita un perfil d'enginyer superior en informàtica, durant un o dos dies a la setmana, els costos serien molt elevats per a tothom. Amb Infoclínic es poden crear economies d'escala i alguns procediments es poden fer una sola vegada. Agregant centres, els abonats poden despreocupar-se de feines que són feixugues i complicades com per exemple aconseguir els nous indicadors anuals i ajustar-hi el sistema.

Té inconvenients?

 • Com passa amb totes les eines, cal un cert aprenentatge. A més, els principals usuaris de l'aplicació, sobretot farmacèutics d'atenció primària i d'hospital, sovint no tenen formació en eines d'anàlisi i requereixen una immersió inicial. Però des del Consorci procurem facilitar aquesta formació al màxim així com resoldre i donar suport en qualsevol incidència que es pugui produir. La resposta de la gent al llarg dels vuit anys que porta funcionant Infoclínic sempre ha estat de satisfacció amb el producte.

Té competència, Infoclínic?

 • El Col·legi oficial de metges de Barcelona va crear una eina pròpia, però només feia anàlisi quantitativa; no tota la gestió de creació i canvi de indicadors, que és la part més complicada, ja que varia i és difícil tenir la informació sempre actualitzada. Aquesta part de servei que sí té Infoclínic és un valor afegit fonamental.
 • L'ICS també proporciona l'anomenat  Estàndard de Qualitat en Prescripció Farmacèutica, però aquest només calcula els indicadors de l'ICS, d'acord amb els seus objectius propis.
 • L'avantatge d'Infoclínic en aquest cas és tant la versatilitat (el poder demanar canvis i indicadors nous i les eines que hi ha per tal que els professionals es creïn els seus propis indicadors) com la integració: Infoclínic permet que les dades que s'obtenen les puguin aprofitar des dels professionals de sistemes d'informació, fins als usuaris del departament de farmàcia o altres de la organització que hi puguin haver de treballar.

Quina ha estat la seva evolució? Com és que el CSC es va decidir a posar en marxa un producte que és, bàsicament, una eina informàtica? 

 • Tant per l'evolució funcional del producte com per la gestió de la bateria d'indicadors i la seva elaboració, comptem amb l'estreta col·laboració dels usuaris experts de l'aplicació, molt especialment amb Carme Solera, del Consorci Sanitari de Terrassa, que ens ajuda cada any amb els canvis en els indicadors necessaris, així com Maite Pérez del Consorci Sanitari Integral, i altres membres de la Comissió d'Atenció Primària del CSC, que van acompanyar Infoclínic des del principi, i que ens han ajudat en la seva evolució
 • Infoclínic va començar el 2004, perquè responia a una necessitat que tenen tots els centres i per la qual no es trobava una solució raonable. Les eines existents o bé estaven molt "fetes a mida" per a un usuari concret com ara l'ICS, eren massa cares o eren de difícil implantació. Al final es va optar per un desenvolupament propi des del CSC, que aportava la capacitat agregadora de què hem parlat. 
 • De fet, Infoclínic ja existia des del 1998. Era una eina per a la explotació de les altes hospitalàries que havia estat el meu projecte final de carrera i la vaig desenvolupar i adaptar per aquesta nova funció. En la seva versió actual existeix des del 2004. Al començament era una eina basada en la generació d'informes i bases de dades. Més endavant, l'any 2007, s'hi va afegir tecnologia OLAP (cubs OLAP, On Line Analitical Processing), que permetia veure la informació ràpidament des de diferents punts de vista. I l'any passat s'hi va adaptar un visor OLAP gratuït (Open Source) que permet accedir molt millor a aquesta informació i analitzar-la molt més acuradament. Infoclínic és una eina viva i sempre l'estem millorant.

Des del punt de vista del CSC és satisfactòria l'experiència?

 • Crec que sí. Molt. Ja ha passat dos cops que la informació que enviaven les regions sanitàries sobre el seguiment dels indicadors dels centres estava malament i en canvi Infoclínic la calculava be. Els nostres usuaris, quan les dues fonts d'informació no coincideixen, han après a confiar abans en InfoClínic!.
 • També és molt satisfactori per a nosaltres que l'aplicació va començar amb 10 usuaris i ara en té 29, tot i que en cap moment n'hem fet publicitat ni promoció.

Quins reptes té ara InfoClínic?

 • El més important és traspassar la barrera dels indicadors econòmics, i anar cap als assistencials. Tornar als orígens. Infoclínic servia al començament, amb el CMBD-AH (registre d'altes hospitalàries), per treure indicadors assistencials. Ara mateix dóna informació de dispensació per metge, no per malalt. Informació econòmica, indicadors de seguiment econòmic, no de si s'està fent servir be la prescripció. El que tots els usuaris ens demanen -i cap on volem anar- és afegir la informació del pacient i enllaçar-la amb informació d'altres fonts: el registre del CMBD de primària, d'hospital i d'urgències.
 • Per arribar aquí caldran canvis tecnològics i de funcionament importants, però, tal com ha passat amb la dispensació, creiem que som dels pocs que estem en una situació immillorable per aconseguir-ho, ja que tenim les eines, els "clients", els usuaris experts, i el coneixement per fer-ho.