Actualitat >

Notícies

El CSC participa en el X Taller Internacional del projecte Equity-LA II a Brasil

Aquest dilluns, 28 de gener, a Recife (Brasil) ha començat el X taller Internacional del projecte "Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina (Equity-LA II)", coordinat pel Servei d'Estudis (SEPPS) del CSC. Aquest esdeveniment, que acabarà el 4 de febrer, reuneix els equips d'investigació dels països que participen en el projecte d'Amèrica Llatina (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Uruguai) i d'Europa (Espanya i Bèlgica). En representació del CSC, assisteixen les doctores María Luisa Vázquez i Ingrid Vargas i les assistents d'investigació, Andrea Miranda, Aida Oliver, Laura Esteve i Verónica Espinel del Servei d'Estudis, equip que coordina el projecte. També assisteixen directius dels serveis de salut dels països participants membres del comitè conductor local, i del comitè científic internacional (Soledad Barria, de la Universitat de Xile i Jacque Girard de la Universitat Laval de Canada)

El taller se centrarà en la discussió dels resultats de l'avaluació del procés i resultat i efectivitat de les intervencions que, mitjançant un procés d'investigació-acció participativa, es van dissenyar i implementar en cada país, amb l'objectiu de millorar la coordinació i la continuïtat entre nivells assistencials en xarxes sanitàries públiques. La majoria de les intervencions s'orientaven a la millora de la comunicació entre professionals dels diferents nivells d'atenció, mitjançant la creació d'espais de trobada per a les discussions clíniques conjuntes per tal que es coneguin i col·laborin en l'atenció dels pacients.

En acabar el taller, el dia 4 de febrer, la Secretaria de Saúde de la ciutat de Caruarú acollirà un seminari públic en què, partint del marc teòric i resultats de la línia de base, tots els equips presentaran les avaluacions de les estratègies de millora de la coordinació i continuïtat implementades en les xarxes de serveis de salut els països participants d'Amèrica Llatina. Es donarà un espai major a la intervenció de Brasil, per tal de presentar els avenços a les autoritats, directius i professionals de les xarxes de serveis de salut.