Actualitat >

Notícies

El CSC participa en l'11è Congrés Europeu de Salut Pública a Ljubljana

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha participat a l'11è Congrés Europeu de Salut Pública a través del seu Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS), on la directora del servei, M. Luisa Vázquez, i l'assistent d'investigació, Aida Oliver, van presentar resultats sobre la integració de l'atenció. El congrés va tenir lloc entre els passats 28 de Novembre i 1 de Desembre a Ljubljana (Eslovènia) sota el lema Aires de canvi: cap a noves formes de millorar la salut pública a Europa, comptà amb la participació de 52 països d'arreu del món i més d'un miler d'assistents (1620). Itàlia, Alemanya i el Regne Unit foren els països amb major representació.

El CSC va ser-hi present amb tres comunicacions amb resultats sobre la coordinació assistencial  entre nivells d'atenció a diferents entorns de Catalunya i Amèrica Llatina, dins la línia de recerca d'integració assistencial desenvolupada pel SEPPS en els darrers anys en col·laboració amb el grup GAIA (Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial).

Vázquez va presentar la comunicació oral Care coordination across levels in the Catalan health system: results of the COORDENA.CAT survey, amb els resultats preliminars de l'estudi COORDENA.CAT. En aquests resultats es mostra que malgrat els metges declararen experimentar certa coordinació de la informació i de la gestió clínica, la percepció general dels professionals d'ambdós nivells fou la limitada coordinació en l'atenció que rep el pacient. La temàtica de la presentació va suscitar l'interès entre els assistents al seminari.

Aquests resultats formen part del projecte desenvolupat pel grup GAIA, grup de treball que lidera el SEPPS en el desenvolupament de recerca aplicada en integració assistencial al sistema de salut de Catalunya.  El COORDENA.CAT està finançat per l'Institut de Salut Carlos III i té com a objectiu analitzar el nivell de coordinació assistencial entre els metges d'atenció primària i especialitzada del sistema de salut català

D'altra banda, la directora del SEPPS també va fer la comunicació oral Using participatory action research to improve care coordination in Latin America healthcare networks, sobre el paper de les estratègies d'investigació acció participativa en la millora de la coordinació dels serveis de salut. La intervenció es va centrar en l'avaluació del procés participatiu del disseny d'intervencions per millorar la coordinació assistencial entre l'atenció primària i especialitzada. Per la seva banda, Aida Oliver va presentar el pòster Care coordination across levels in Latin American public healthcare networks: a cross-sectional study, sobre el coneixement i ús de diferents mecanismes de coordinació assistencial per part de professionals de salut de sis països llatinoamericans, que mostra una limitada implementació i àrees de millora.  Aquests treballs s'han desenvolupat en el marc del projecte Equity LA II, finançat per la Comissió Europea i vigent des de 2013. L'Equity LA II està liderat pel SEPPS i suma la participació de vuit països d'Europa i Amèrica Llatina.

Finalment, la directora del SEPSS, Maria Luisa Vázquez, va ser l'encarregada de moderar la sessió Migrants and Ethnic Minorities, en què es van debatre experiències de diferents països europeus per a la millora de les estratègies de prevenció de la malaltia i atenció a la salut de la població immigrant. El Congrés va posar punt i final a la seva 11a edició amb una sessió de clausura dedicada a la importància de la cobertura sanitària universal com a requisit per assegurar l'equitat en salut als països de la Unió Europea. La 12a edició tindrà lloc a Marsella el Novembre de 2019.