Actualitat >

Notícies

El CSC dóna a conèixer les novetats de la llei de contractació del sector públic i la nova estratègia de la central de compres

Ahir es va celebrar una sessió ECOFIN per associats al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) on es van donar a conèixer les novetats de la nova llei de contractes del sector públic que més afecten l'àmbit economicofinancer i la nova estratègia de la central de compres del CSC com a instrument d'innovació en la compra. La sessió es va iniciar amb la intervenció de la cap del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC), Paula Hors, qui va revisar els procediments de contractació i va explicar com s'executa la planificació i racionalització de la compra pública en el nou marc legislatiu. A més, Hors va exposar com es fa el seguiment del contracte i quines són les obligacions del responsable del contracte.

Seguidament, el director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament del CSC, Antoni Gilabert, va presentar el nou marc conceptual de la compra del CSC que permetrà comprar amb més qualitat al millor cost, una compra que anirà més enllà de la compra basada exclusivament en el preu i que fomenta una estratègia col·laborativa. Gilabert va explicar als associats com adherir-se a aquest nou model de compra integral que permetrà formar part d'un projecte de compra centralitzada consistent en alinear l'estratègia clínica dels diferents centres així com implantar-la mitjançant la licitació de medicaments. Aquest nou model suposa el primer sistema centralitzat de compra estratègica exclusivament articulat per a les necessitats específiques de les entitats sanitàries concertades de Catalunya.