Actualitat >

Notícies

Les reformes laborals durant la crisi i els seus efectes en la salut, a la darrera trobada salut pública CSC

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) va celebrar el passat 21 de juny una nova sessió del cicle de Trobades de Salut Pública del CSC sobre les reformes laborals i com aquestes han afectat la salut de les treballadores i els treballadors. Per fer-ho, la sessió va comptar amb Cristina Torre, secretària d'acció sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya; Imma Cortès, responsable de Salut Laboral de l'Agència de Salut Pública de Barcelona; i Beatriz Calvo, metgessa del treball del servei de prevenció aliè PrevenControl. En primer lloc, Torre va explicar que la reforma laboral de 2012 suposava "un fort atac a un dret fonamental i un retrocés a diversos convenis col·lectius". Tot i l'augment del salari mínim els darrers anys, la representant de CCOO va recordar que la precarietat i els baixos salaris marquen el mercat de treball que actualment té encara 385.568 aturats a Catalunya i que, a més, un 14,2% dels treballadors tenen contractació a temps parcial. La inestabilitat és un factor clau sobre l'afectació de la salut de les persones però la crisi també ha portat més incidència dels accidents laborals, segons va mostrar Torre amb xifres que partien de la reforma laboral de 2012.

En la seva intervenció, Cortés es va centrar primer a mostrar com la situació laboral dels anys de la crisi econòmica havien repercutit en la salut mental dels treballadors i treballadores. A més, des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona es va exemplificar amb estadístiques com els treballs precaris poden ser iguals de perjudicials o pitjors per a la salut mentals dels professionals. De la mateixa manera, Cortés també va recordar l'impacte en les desigualtats socials que genera la situació laboral, tant en desigualtats de gènere com en immigrants. I, finalment, va ser el torn per PrevenControl que van posar exemples més concrets de situacions laborals que suposaven una repercussió negativa en la salut del treballador o treballadora. A més, Calvo va proposar algunes mesures d'acció per lluitar contra aquests problemes i va insistir en la prevenció com a eina fonamental.

Ja es poden recuperar les presentacions de les ponents i el vídeo de la sessió que es va emetre per Periscope.