Actualitat >

Notícies

El CSC participa en el congrés d'economia de la salut

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha participat en les XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud que se celebren aquests dies a Las Palmas de Gran Canaria. En concret, el CSC presenta un pòster sobre Estratègies per a la gestió pública de medicaments innovadors mitjançant un cicle de debats, a propòsit del cicle #farmaCSC que va tenir la seva primera edició al 2017 i que ara es troba immers en la segona edició. A més, el director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament, Antoni Gilabert, ha participat en una taula sobre Anàlisi Decisió multicriteri: ¿Nou paradigma o lost in traslation? i ha moderat una sessió de pòsters sobre planificació sanitària. En nom del CSC, Sergi Camacho també ha presentat el projecte RECH sobre benchmark de cost integral basat en informació del conjunt del sistema nacional de salut en una sessió del congrés que ha tractat la disponibilitat d'informació de costos i el seu ús en l'evaluació i gestió del sistema sanitari.

Pel que fa al pòster del CSC, en ell es mostra com a resultats que el cicle de debats ha permès identificar diverses prediccions futures de la gestió de l'accés, així com iniciatives en els diferents nivells de regulació de la prestació farmacèutica. I conclou que la gestió de l'accés a les innovacions farmacològiques implicarà canvis en el model d'investigació i desenvolupament, en el disseny de noves fórmules de finançament i compra, així com en la incorporació de les dades de resultats en salut en cadascun dels processos de presa de decisions.

Cicle de debats de gestió pública dels medicaments innovadors

Després del primer cicle de debats al qual fa referència el pòster presentat a les jornades d'economia de la salut, actualment s'està celebrant la segona edició del cicle, que aquest cop es divideix per àrees terapèutiques. És més, encara queden places pel següent debat, que serà el 12 de juliol de 10 a 14 hores, i tractarà sobre la gestió pública dels medicaments innovadors en les malalties autoimmunes.