Actualitat >

Notícies

El SEPPS publica un nou llibre sobre xarxes integrades de serveis de salut

L'Editorial de la Universitat del Rosario ha publicat el llibre Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos, liderat pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i que presenta una anàlisi dels resultats en coordinació, accés, continuïtat i eficiència de xarxes de serveis de salut, obtinguts en el marc del projecte de recerca Equity LA, desenvolupat en col·laboració amb universitats de Colòmbia, Brasil i Bèlgica.

El llibre, Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos, es va presentar al públic el 27 de febrer de 2018 a un acte organitzat per la Universitat del Rosario. S'hi analitzen resultats parcials del projecte d'investigació "Impacto en la equidad de acceso y la eficiencia de las redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil (Equity-LA)", desenvolupat entre el 2009 i el 2013 amb finançament de la UE i precursor del Equity LA II, actualment en marxa (www.equity-la.eu). Ha estat elaborat per investigadors dels diferents equips que van portar a terme el projecte: Consorci de Salut i Social de Catalunya (Espanya), l'Institut de Medicina Tropical Príncep Leopoldo (Bèlgica), la Universitat del Rosario (Colòmbia) i la Universitat de Pernambuco, en conjunt amb l'Institut Aggeu Magalhães i l'Institut de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Brasil).

Durant la presentació, la Dra. María Luisa Vázquez, directora del SEPPS, va destacar alguns aspectes rellevants de la investigació com l'adaptació i aplicació del marc teòric per a l'avaluació de xarxes integrades de serveis de salut, la riquesa de l'ús de mètodes mixtes (mixed methods) per a l'abordatge dels problemes d'investigació i la contribució al coneixement científic, juntament amb altres publicacions científiques derivades del projecte. Per la seva banda, la Dra. Amparo Susana Mogollón, de la Universitat del Rosario, va presentar l'estructura i continguts del llibre que -a més del marc teòric i mètodes- presenta els resultats de l'estudi de casos a Colòmbia i Brasil sobre accés a l'atenció, coordinació i continuïtat entre nivells d'atenció i eficiència de les xarxes, i inclou una discussió comparativa dels resultats i recomanacions.

El Dr Francisco José Yepes, de l'Institut de Salut Pública de la Pontifícia Universitat Javeriana, va tancar l'esdeveniment i va destacar alguns elements de valor, com l'originalitat i riquesa de la perspectiva utilitzada per a la investigació dels serveis de salut que permet abordar problemàtiques tradicionalment no analitzades, el desenvolupament d'un estudi de casos per comprendre el fenomen i el seu context, l'oportunitat de l'estudi en analitzar una política promoguda sense evidència sobre el seu impacte, l'abordatge des de la mirada de diferents actors incloent als pacients, el desenvolupament d'un marc conceptual sòlid i ampli que recull la producció científica internacional i confereix rigor metodològic a l'estudi, la inclusió de dos països amb sistemes de salut diferents, però amb problemàtiques comunes i, finalment, el plantejament de recomanacions per a formuladors de política pública, per a la millora de la provisió de serveis de salut que redunden en una millor salut per a la població i en una major eficiència en l'ús dels recursos públics.