Actualitat >

Notícies

La pròxima sessió tècnica del CSC tractarà sobre la humanització de la sanitat

El pròxim dijous 22 de març el Consorci de salut i Social de Catalunya (CSC) celebrarà una nova sessió tècnica, aquesta vegades sobre la humanització de la sanitat. Per fer-ho, comptarem amb Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, que farà una aproximació teòrica al concepte. Broggi farà una  defensa de l'humanisme com a contribució al progrés humà emancipador en el món privat i en el col·lectiu, humanisme humanitari i, en clínica, com a progressió de la curiositat del professional i del respecte al ciutadà malalt. També podem avançar que el ponent reivindicarà nous valors, virtuts i relació clínica basats en una mirada més hospitalària.

Després coneixerem una experiència d'humanització a través del projecte 'H-UCI: com humanitzar l'atenció a les unitats de cures intensives' que exposaran Laura de la Cueva, professora d'Infermeria a la Universitat de Barcelona, i Rafael Máñez, cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge. En primer lloc, Laura de la Cueva plantejarà si és possible tenir cura de la família del pacient crític i obrir les portes de la UCI: què es pot fer? quins factors afavoreixen o limiten aquestes intervencions? i quines són les conseqüències?. A continuació, Rafael Máñez partirà de què la millora espectacular de la pràctica clínica i la supervivència dels malats crítics no s'ha acompanyat dels aspectes més humans, i presentarà resultats del projecte desenvolupat per incorporar la humanització com una dimensió transversal de la qualitat

Com totes les sessions tècniques del CSC, aquesta és una sessió gratuïta però que requereix omplir la inscripció.