Actualitat >

Notícies

El CSC participa en el X Congrés Europeu de Salut Pública a Estocolm

Marianna Vitaloni va assistir en representació del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) a la desena edició del Congrés Europeu de Salut Pública, on va presentar tres treballs amb resultats de les línies d'investigació en integració assistencial i atenció a la població vulnerable que desenvolupa la unitat en col·laboració amb diversos associats.

"Comunitats sostenibles, resilients i saludables" va ser el lema del congrés que es va celebrar en Estocolm els passats 2, 3 i 4 de novembre i que ha comptat amb la participació del voltant de 1600 participants, professionals, gestors, polítics que prenen les decisions de salut pública, i altres àmbits relacionats amb la salut provinents de 73 països diferents de tot el món.

La primera presentació titulada "Adaptació del qüestionari COORDENA de mesura de la coordinació assistencial entre nivells d'atenció", tenia com a objectiu difondre els resultats de les primeres etapes de l'estudi COORDENA.CAT. Un projecte finançat per l'Instituto de Salut Carlos III i realitzat en col·laboració amb el grup GAIA del CSC i altres institucions del sistema de salut de Catalunya, l'objectiu és analitzar la coordinació entre nivells d'atenció en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut català i la seva relació amb la qualitat assistencial. Els resultats presentats, que inclouen el desenvolupament i pilotatge del qüestionari adaptat, mostren que el qüestionari COORDENA.CAT és un instrument vàlid per avaluar la coordinació entre nivells d'atenció i que els metges de tots dos nivells d'atenció consideren que l'atenció entre nivells assistencials té un marge de millora. Aquest estudi va permetre validar el qüestionari abans del llançament, el passat mes d'octubre, de l'enquesta COORDENA.CAT, actualment en cursa tot el sistema de salut català.

En relació amb aquesta mateixa línia d'integració assistencial es va presentar en una sessió dedicada als reptes i innovacions dels sistemes de salut la comunicació "Percepció de la continuïtat de relació en atenció primària i especialitzada en sistemes de salut de sis països de Llatinoamèrica". Una bona continuïtat de relació amb el metge pot tenir la capacitat d'afavorir el procés terapèutic en el pacient. Els resultats presentats mostren que els pacients crònics de les xarxes de serveis públics analitzades perceben una alta continuïtat de relació amb els seus metges generals, principalment, però també d'atenció especialitzada en els sis països. Així mateix es van identificar alguns factors individuals com edat, nivell d'instrucció, salut percebuda o utilització de serveis fora de la xarxa, responsables de diferències en la percepció de relació amb metges de tots dos nivells d'atenció. Aquestes dades demostren com a factors individuals poden tenir un impacte sobre la relació entre metge i pacient. El treball s'engloba en el projecte EQUITY LA II, finançat per la Unió Europea i liderat des del SEPPS, en el qual col·laboren 8 països, 2 d'Europa i 6 de Llatinoamèrica.

En la línia d'investigació sobre l'atenció a població vulnerable, la tercera comunicació "Canvis en l'accés i en la qualitat de l'atenció sanitària a la població immigrant en el context de crisi econòmica. MEISI I" mostrava que abans de la introducció del RDL 16 / 2012, en la primera fase de la crisi, no es va registrar una disminució en l'accés als serveis de salut en els resultats de les ENSE 2006 i 2012 suggerint un important efecte amortidor del sistema nacional de salut sobre les desigualtats socials en l'accés a l'atenció. No obstant això, els resultats de l'estudi qualitatiu, dut a terme després de la promulgació del decret i l'augment de les mesures d'austeritat, assenyala un augment de les barreres en l'accés i un empitjorament en la qualitat percebuda de l'atenció, atribuïdes als canvis derivats de les polítiques de reducció de la despesa i restricció de drets i que afecten especialment la població immigrant. Aquesta comunicació resumeix els resultats del projecte "Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica (MEISI I)", liderat pel SEPPS i, desenvolupat amb la col·laboració de SSIBE, grup SAGESSA, BSA, ASPB, l'ICS (Catalunya), ENSCIII, Hospital Universitari Ramón i Cajal (Madrid), Universitat d'Alacant (València) i Servei d'Epidemiologia Conselleria Gral. Salut Pública (Múrcia), finançat per l'ISCIII i fons FEDER i FIS - PI13 / 00261 i part del projecte MEISI, coordinat pel CEEISCAT-ASPCAT.

Durant el congrés es va reunir el grup de treball de l'Associació Europea de Salut Pública dedicat a la salut dels migrants i de les minories ètniques. En tal ocasió van ser elegits dos nous membres del comitè de direcció del grup de treball. Entre ells María Luisa Vázquez, directora de l'SEPPS.