Actualitat >

Notícies

El CSC estrena nou espai web dedicat a la Responsabilitat Social

Al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) estem plenament compromesos amb la Responsabilitat Social i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l'Organització de les Nacions Unides (ONU). En aquest sentit, el CSC ha engegat una sèrie de projectes i iniciatives que ara es reflecteixen en un nou espai a la seva pàgina web, que busca convertir-se en un referent a la xarxa per als professionals del sector sanitari i social, així com per a les institucions i organitzacions del sector, en l'àmbit de la Responsabilitat Social. El CSC ha inclòs la Responsabilitat Social en el seu Pla Estratègic 2019-2022 i el seu compromís amb aquesta qüestió queda reflectit a la missió, visió i valors de l'entitat, que tot just s'han renovat. Així, el nou espai web és el punt de trobada d'aquest compromís i també un nou canal de comunicació en el qual es poden consultar els projectes del CSC en Responsabilitat Social però també participar-hi directament deixant comentaris o suggeriments a l'apartat Participa.

La informació està dividida en cinc aspectes claus de la Responsabilitat Social: el bon govern, l'àmbit social, l'ambiental, l'econòmic, i tot allò que té a veure amb les persones. Dins cadascun d'aquests apartats es troben els projectes del CSC en un exercici també de transparència de l'entitat. Finalment, hi ha un apartat de Recursos útils on es troben diferents, vídeos, guies i documents d'altres entitats però que són iniciatives interessants en Responsabilitat Social, a més d'un apartat específic dels ODS on es pot veure els reptes que cada objectiu a Catalunya, establerts pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible del Govern català.