Actualitat >

Notícies

Presentat l'informe 'Integració de l'atenció social i sanitària' a la Comissió de Gestió Social del CSC

El procés d'integració de l'atenció social i sanitària és un dels temes que adquirirà cada vegada més protagonisme en l'agenda política del país. És per aquest motiu que la darrera Comissió de Gestió Social del CSC, celebrada el 2 de juliol, ha comptat amb la participació de Xavier Riudor, director de l'informe Integració de l'atenció social i sanitària del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). L'informe fa un repàs de la literatura científica, recull diverses experiències en l'entorn europeu, analitza la feina feta des de Catalunya i a més compta amb l'opinió d'experts i professionals del sector.

El document dóna resposta a la necessitat d'una atenció integrada social i sanitària, quins són els factors que expliquen l'èxit dels programes i experiències d'atenció integrada i quins són els facilitadors i barreres per al desplegament de l'atenció social i sanitària a Catalunya. A més, l'informe incorpora un capítol de consideracions amb un total de 57 recomanacions, consensuades pels professionals que han participat en l'elaboració de l'informe, amb la finalitat d'impulsar la integració de l'atenció social i sanitària al territori.

A més, els membres de la comissió han pogut conèixer l'actualització del projecte Persones amb Necessitats Complexes del CSC a càrrec d'Antoni Anglada i Sara Jaurrieta, director i gestora del projecte. L'objectiu del projecte és aconseguir implantar en els diferents territoris un servei centrat en la persona que cobreixi el conjunt de necessitats sanitàries i socials que es detecten, amb els professionals més resolutius i en el lloc més adequat (cost/efectius) amb la corresponsabilitat del conjunt de les entitats involucrades en aquesta provisió.