Actualitat >

Notícies

El CSC contribueix a la reflexió sobre l'Atenció Primària

Amb motiu del 40 aniversari de la declaració d'Alma-Ata, el CSC va celebrar una jornada de reflexió sobre l'Atenció Primària que continua donant espai a l'anàlisi, com mostra el darrer número de Annals de Medicina, la publicació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut de Catalunya i de Balears. En aquesta edició, la revista recull diversos articles sobre l'Atenció Primària, un d'ells elaborat des del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) on s'aborden els avenços i reptes de futur a Catalunya. El president del CSC, Manel Ferré; la directora de l'Àrea Associativa, Palmira Borràs; i la directora del Servei d'Estudis, María Luisa vázquez, signen aquest article on recorden que "la  reforma  de  l'Atenció  Primària  va  representar  un  punt  d'inflexió  del  sistema  de  salut  a  Catalunya  en  incorporar  una nova visió poblacional i d'atenció a la persona" i que 15 anys després "s'ha  aconseguit  un  canvi  important  en  l'orientació dels serveis de salut i en la millora de la quali-tat  de  l'atenció  primària  i  de  salut  comunitària", és més, tal com apunten els autors: "compta amb el suport de la ciutadania, que mostra un alt grau de satisfacció amb l'atenció primària, 7,94/10 segons el  Pla  d'enquestes  de  satisfacció  del  CatSalut".

L'article també mira cap al futur de l'Atenció Primària i assenyala que "en aquesta nova etapa seran necessàries transformacions  estructurals,  en  les  condicions  de  treball  i  formació  dels professionals, a més a més de la recuperació de la despesa o inversions" i s'adverteix que "caldran reformes organitzatives que incloguin, entre d'altres, la millora de  la  capacitat  de  resolució  dels  equips  i  el  desenvolupament de nous rols professionals -aplicació de les competències avançades en infermeria-, així com avançar en la millora del treball en equip i multidisciplinari i la motivació dels professionals". L'accés a aquest article i la resta del número de Annals de Medicina ja està disponible i accessible.