Actualitat >

Notícies

Presentats els resultats de l’estudi COORDENA-CAT a l’Hospital Municipal de Badalona

El Servei d'Estudi (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) van presentar, el passat 17 de maig, els resultats de l'estudi COORDENA-CAT a l'Hospital Municipal de Badalona. L'estudi analitza la coordinació assistencial entre nivells d'atenció de diferents entorns del sistema sanitari català, basat en una enquesta a metges.

A l'estudi van participar 3.308 metges d'atenció primària, hospitalària i sociosanitària de 32 territoris del sistema de salut català. Un d'aquests entorns està constituït per l'Hospital Municipal de Badalona, els seus centres d'Atenció Primària i el centre sociosanitari El Carme, gestionats per Badalona Serveis Assistencials (BSA).

María Luisa Vázquez, Laura Esteve i Ingrid Vargas del Servei d'Estudis del CSC, juntament amb Àngels Avecilla de BSA, van retornar els resultats obtinguts en l'estudi COORDENA-CAT als professionals de BSA. La sessió, organitzada per la Unitat de Recerca-Direcció Assistencial de l'hospital, va tenir lloc a la Sala d'actes de l'Hospital Municipal de Badalona, i va comptar amb la participació de més d'una vintena de metges de diferents especialitats, incloent-hi medicina interna, urgències, atenció primària, i del centre sociosanitari.

La presentació va permetre comparar els resultats dels entorns sanitaris inclosos a l'estudi i també els resultats de BSA  específicament amb els dels entorns amb un tipus de gestió similar. Els resultats mostren un grau d'experiència de coordinació de la informació i la gestió clínica entre nivells d'atenció força elevat, tot i que es detecten diverses àrees de millora. La percepció general de coordinació al territori, tot i ser més elevada que la de la mitjana de Catalunya, també mostra espai de millora. La presentació va culminar amb un debat on els professionals van expressar les seves opinions respecte a l'acompliment de BSA pel que fa a la coordinació assistencial entre nivells d'atenció.

L'estudi COORDENA-CAT està liderat pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) i desenvolupat amb el Grup d'avaluació de la Integració Assistencial (GAIA), un grup de treball permanent del CSC que agrupa a les entitats, tant les associades com l'ICS, que col·laboren amb el Servei d'Estudis del CSC en el desenvolupament de recerca aplicada sobre la integració assistencial al sistema de salut català. Aquest projecte és finançat per l'Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (FIS) (PI15/00021).