Actualitat >

Notícies

El CSC celebra una nova sessió tècnica centrada en l'evolució demogràfica del col·lectiu mèdic

El CSC ha celebrat una nova sessió tècnica on s'ha analitzat l'evolució demogràfica del col·lectiu mèdic, fonamental per entendre i preveure els reptes i les necessitats de la professió. Marc Soler i Berenguer Camps, director general corporatiu i director del Gabinet d'Estudis Col·legials del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, ha estat els ponents d'aquesta sessió.

Berenguer Camps ha mostrat els resultats de les dades recollides i analitzades pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Dels 42.000 col·legiats que hi ha a Catalunya, el 85% es concentra a Barcelona, la franja d'edat que recull un percentatge major de metges és dels 55-64 anys i un 51,9% són dones, xifra que s'incrementa en les generacions més noves. Quant a la procedència, des del 2008 al 2018, cal destacar que el nombre de col·legiats nascuts a l'estranger s'ha incrementat un 61%, la majoria procedent d'Amèrica Llatina i el Carib (78,7%). Pel que fa a la inserció dels MIR, aquests treballen més hores que el conjunt de la professió i la pluriocupació tendeix a augmentar a mesura que avança la carrera. La majoria dels metges treballen al sector públic (42%) i concertat (34%), i un 19% ho fan al sector privat, concentrant-se el 54% en l'àmbit hospitalari, seguit del 28% en la primària.

A continuació, Marc Soler ha explicat que hi ha una demanda de metges per l'envelliment de la població i els canvis en la forma d'emmalaltir. Així mateix, Soler ha senyalat la problemàtica de l'envelliment dels professionals i d'homologar de l'especialitat, ja que un 27% dels metges que es van col·legiar al llarg del 2018 no tenen l'especialitat, d'aquests 3 de 4 són estrangers. Pel que fa a les jubilacions, en el 2018 es van jubilar 627 metges i un 56% serien recuperables perquè van prendre la decisió de jubilar-se per obligació, per la càrrega i pressió assistencial o perquè no se sentien prou valorats. El director general corporatiu del CoMB també ha afirmat que la percepció dels professionals en les decisions clíniques és de més complexitat i que els metges no se senten inclosos en el disseny de les prioritats i objectius de l'organització. Per acabar, Soler ha reflexionat sobre la importància de l'envelliment i la demografia, així com del treball en equip i els rols de l'equip assistencial per fer front als reptes i necessitats de la professió mèdica.

El vídeo de la sessió es pot recuperar al perfil de periscope del CSC. La propera sessió tècnica tindrà lloc el 16 de maig i se centrarà en la seguretat als pacients.

Enllaços relacionats