Actualitat >

Notícies

Recupera la proposta del CSC per a l'abordatge de les Persones amb Necessitats Complexes

Les Persones amb Necessitat Complexes (PNC) suposen un dels majors reptes per als sistemes sanitaris i socials d'Occident. Es tracta d'un grup de població, majoritàriament d'edat avançada, en situació de dependència i que reuneixen diversos condicionats com ara que pateixen malalties cròniques i tenen unes fortes necessitats socials. Els estudis internacionals situen aquest col·lectiu en un 5% de la població aproximadament però que suposen una despesa del 50% dels recursos destinats a l'àmbit sanitari en el món occidental.

Davant aquest repte, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) compta amb un projecte dirigit pel doctor Antoni Anglada, que es va traduir en una proposta a través d'un model d'intervenció territorial, una proposta que ara pots recuperar en català, castellà o anglès. A més, es pot accedir al vídeo de resum sobre la jornada en la qual es va presentar aquest informe.